فهرست کتاب


مُنافقین در کلام و پیام نورانی امام خمینی قدّس سرّه الشّریف

مرکز غدیر‏‏‏

شناخت چهره منافقین از طریق عملکرد رسوای آنان

در سوره دوّم، منافقین ذکر می فرماید و کیفیت منافقین را که این ها پیش تو اظهار دیانت می کنند، اظهار اسلام می کنند لکن دروغ می گویند، این ها مُسلم نیستند، این ها منافق هستند و منافقین را هم به بدترین وجه ذکر می فرماید که مردم آن ها را بشناسند.
ما قبلاً تذکرات دادیم برای این که منافقین را از غیر منافقین مردم تشخیص بدهند. به مجرد این که کسی گفت که من مسلم هستم و به مجرد این که کسی گفت من جمهوری اسلامی را قبول دارم، این نمی شود باور کرد باید اعمال آن ها رادید، بایددید این ها دراین جمهوری اسلامی چه تعهداتی دارند، چه کاری کردند برای مملکت خودشان، چه فکری دارند. این هایی که اظهار اسلام می کنند لکن مردم را در بلاد ایران به آتش می کشیدند، خرمن های مردم را به آتش می کشند، جوان های ما را د راطراف می کشند، در کردستان عزیز آنقدرازجوان های ماراوازخود کردهاراکشته اند و این ها درعین حال می گویند ما مسلم هستیم، قرآن می فرماید که شماها منافق هستید، شماها مسلم نیستند،شمایی که قولتان غیر عملات ّن است، حرفتان غیر واقعیت تان هست، شما مسلم نیستید، شما منافق هستید،شما می خواهید مردم را گول بزنید. شمایی که الان درکردستان دست به خرابی زده اید و معذلک می گوئید ما سُنّی هستیم و اهل سُنّت هستیم، شما اگر اهل سُنّت هستید به حسب فتوای علمای بزرگ اهل سُنّت واجب است اطاعت کنید از اُولی الامر، اُولی الامر امروز دولت ما و ما هستیم، بر شما واجب است به حکم اسلام که تبعیت کنید و به حکم قرآن، به حسب رای، علمای خودتان، به حسب رای مشایخ خودتان. شما اگر چنانچه مسلم هستید، چرا تبعیت از قرآن نمی کنید؟ چرا به حسب آن طوری که علمای شما استفاده از آیه شریفه « اطیعواالله و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم » اطاعت نمی کنید؟ شما در صورت مسلمان هستید، در ظاهر اظهار اسلام می کنید، به حسب واقع مسلم نیستید. مردم کرد ما، کردستان عزیزما، جوان های کرد ما این میزان در دستشان باشد که منافق را از غیر منافق بشناسند. آن هایی که اظهار اسلام می کنند و مسلمین را به آتش می کشند، آن هایی که اظهار اسلام می کنند و مردم را به زحمت می اندازند، مردم را به مضیقه می اندازند، آن هایی که اظهار اسلام می کنند و بیمارستان را آتش می زنند و مجروح ها را سر می برند، این ها را بشناسید، این ها مسلم نیستند، این ها منافق هستند، این ها اظهار اسلام امروز می کنند برای اغفال شما، اغفال نشوید، توجه بکنید که این ها چه مردمی هستند. آن هایی که در مقابل حکومت طاغوت که جمهوری اسلام به همت مسلمین بر پا شد و رای ندادند بر جمهوری اسلام و همان طاغوت را خواستند (رای به جمهوری اسلامی ندادن یعنی ما طاغوت می خواهیم ) این ها منافق هستند، این ها مسلم نیستند، مسلم باید به جمهوری اسلامی رای بدهد، مسلم باید حکومت عدل اسلامی را بپذیرد. آن هایی که تحریم کردند رای دادن بر جمهوری اسلامی را، منافق هستند مسلم نیستند. آن هائی که صندوق ها را آتش زدند، آن هایی که مانع شدند از این که مردم رای بدهند، آن ها مسلم نیستند ما با آن ها عمل خواهیم کرد به طوری که باغیر مسلمین عمل می کنیم، با منافقین عمل می کنیم و آن ها را سرکوب می کنیم.(12)

ما تاکنون برای این که به مردم عالم بفهمانیم و بفهمند مردم که ما با چه اشخاص مقابله داریم، ما آزادی دادیم به آن ها، آزادی مطلق

ما تاکنون برای این که به مردم عالم بفهمانیم و بفهمند مردم که ما با چه اشخاص مقابله داریم، ما آزادی دادیم به آن ها، آزادی مطلق که در ظرف این چند ماه قریب دویست حزب و گروه و زیاد مطبوعات و مجلات و روز نامه ها منتشر شد و هیچ کس جلوگیری نکرد در عین حالی که به همه مقدسات ما توهین کردید، در عین حالی که با حکومت آنطور رفتار کردید و با اسلام آنطور رفتار کردیددر مطبوعاتتان، معذلک به شما تعرضی نشد تا آنکه فتنه را دیدیم و فهمیدیم شما فتنه گر هستید، شما منافقینی هستید که می خواهید فتنه بکنید، منافقینی هستید که توطئه کردید بر ضد اسلام، توطئه کردید بر ضد کشور، توطئه کردید بر ضد ملّت، شمااشخاصی هستید که با سرحدات و با خارج روابط دارید، رفت و آمد شما کنترل است، اطلاع به ما دادند که رفت و آمد دارید شما با اشخاصی که در رژیم سابق بودند، با اشخاصی که می خواهند مملکت ما باز به حال اول برگردد. بعد ازاین که توطئه شما ثابت شد و مردم فهمیدند شما چه اشخاصی هستید، دیگر نمی توانیم اجازه بدهیم آزادانه هرکار می خواهید بکنید، شما را سرکوب خواهیم کرد. کرد. من به ملّت عزیز کردستان، من به مردم بزرگ کردستان هشدار می دهم که توجه داشته باشند به اعمال این ها، مطالعه کنند درحال این ها. من به جوان های عزیز کردستان هشدار می دهم که اسلام پناهگاه همه ماست، اسلام برای شما همه چیز را فراهم می کند و این ها تابع اجانب هستند و در حزب این ها اگر وارد شدید بیرون بیایید و به این ها اتصال پیدا نکنید. من از آن ها می خواهم که این سران بسیار خبیث و این سران خائن را خودشان بگیرند و تحویل بدهند. جوان های ما اغفال نشوند، این ها یک مشتی از اراذل هستند و یک مشتی اشخاص منافق هستند که خدای تبارک و تعالی به اسم منافقین این ها را ذکر می فرماید و اوصافشان را درکتاب ذکر می کند. من به همه قشرهای ملّت هشدار می دهم که این ها در هر جا هستند و با هر صورتی که هستند، از آن ها احتراز کنند و در موقعی که امر می آید و در موقعی که خواهیم انشاء الله ( اگر این ها دست از شیطنت برندارند ) یک بسیجی فوق این بسیجی که سابق شد انجام بدهیم و تمام را پاکسازی بکنیم، باید هوشیار باشند و مهیا.(13)

ملّت ما مهیا باشند نگذارند که این جرثومه های فساد دوباره، مملکت ما را به حال اول برگردانند

ملّت ما مهیا باشند نگذارند که این جرثومه های فساد دوباره، مملکت ما را به حال اول برگردانند و رژیم شاهنشاهی را برگردانند یا بدتر از او، اگر بدتری باشد. من از خدای تبارک و تعالی مسئلت می کنم که این عید را و همه اعیاد را بر همه مسلمین مبارک کند و همه با هم درکنار هم در همه جا، درهمه جای عالم برای مصالح مسلمین اقدام کنند، برای گرفتاری هایی که ما در افغانستان داریم و آن ها هم گرفتار به دست همین طایفه هستند که منافقین هستند، اظهار اسلام می کنند لکن منافق هستند و همین طور در قدس و نقاط دیگر مثل لبنان، مثل فلسطین که برادرهای ما گرفتار هستند و ابر قدرت ها با صهیونیسم موافقت می کنند و آن ها را به آتش می کشند. مسلمین همه توجه داشته باشند و در روز دعا، دعا کنند به این ها و در روز عمل، عمل کنند و من امیدوارم که ما بتوانیم پرچم اسلام را پرچم جمهوری اسلام را درهمه جای دنیا بر پا کنیم و اسلام که حق همه است، از او تبعیت کنند، همه از او تبعیت کنند.(14)