فهرست کتاب


مُنافقین در کلام و پیام نورانی امام خمینی قدّس سرّه الشّریف

مرکز غدیر‏‏‏

می خواهند باز اخلال بکنند، می خواهند باز همان مسائل را ایجاد کنند

ما هم تا حالا زحمت کشیدیم، این ملّت اینقدر خون داده است، اینقدر زحمت کشیده است شما آن کنارها نشستید تماشا کردید، مثل بسیاری از این روشنفکرها آن کنار نشستند تماشا کردند. این جوان های ما از دانشگاهی و از - عرض می کنم که - جنوب شهری و از این ها ریختند و کارها را انجام دادند، حالا که کارها را انجام دادند، این ها از آن طرف مرزها راه افتاده اند و آمده اند اینجا و با تَذکِرِه های نمی دانم درست یا غیر درست، ایرانی اند اما بیرون بودند این ها بسیارشان، حالا آمده اند اینجا و می خواهند باز اخلال بکنند، می خواهند باز همان مسائل را ایجاد کنند، نه این که این ها می خواهند که یک رژیمی باشد مثلاً فرض کنید که ( با اسلام مخالفند ) اسلامی نباشد، لکن یک رژیم آزادمنش دموکراتیک به اصطلاح آن ها باشد. نخیر، این مساله این ها نیست، مساله اینست که این ها می خواهند همان مسائل پیش بیاید، نشد با عنوان شاهنشاهی، یک عنوان دیگر رویش بگذارند، باز قضیه، قضیه آمریکائی باشد لکن با یک صورت دیگری غیر شاهنشاهی، حالا دیگر شاهنشاهی تمام شد. اگربتوانند او را می آورند، اما حالا نمی توانند می خواهند یک بساط دیگری درست کنند، همان مسائل، همان منافع این ملّت رنجدیده باز برود تو جیب آمریکائی ها و باز برود توی جیب نفتخوارهای مفتخوار. این ها عمال آن ها هستند برای این کار، دلیلش هم همین ها است که من دارم می گویم و واضح است جواب آن ها. هی «مکتب، مکتب» کدام مکتب، مکتب مارکسیسم؟ این شکست خورده در دنیا، حالا گیر این بچه ها افتاده. اگر راست بگویند، لکن درست نمی گویند. قضیه ، قضیه مکتب نیست، قضیه، قضیه منافع است، منافع را می خواهند ببرند، آن ها بهتر به آن ها منفعت می رسانند، تابع آن ها هستند و الا خوب یک مملکتی که که می خواهد، ادعایش اینست که ما میخواهیم دست همه ( خوب، بنابر همین است ) ما می خواهیم دست همه اجانب بریده بشود از این مملکت، این به نفع ملّت ماست یا به ضرر؟ اگر به نفع ملّت ماست و شما ملی هستید، شما هم دلسوز هستید برای این مملکت، توده ای هستید، خوب شما کمک کنید، ما می خواهیم قطع بشود دست اجنبی ها ( و قطع شد الحمد لله ) حالا، شما کمک کنید که دوباره برنگردد، نه اخلال کنید که دوباره برگردند آن مسائل. کمک به این است که بروید کارخانه ها را کاری کنید راه بیفتد، کارگرهای نفت را کاری کنید که کارهایشان را انجام بدهند، حالا که نفت منافعش برای خود شما هست، راه بیفتد این ها، کشاورزها را بروید تشویق کنید که کار بکنند، دانشگاه را تشویق کنید که راه بیفتد. شما همه جا اخلال می کنید پس شما یک مردم اخلالگر هستید، نه یک مردم مثلا دانشمندی که می خواهید به ما چیز یاد بدهید، شما می خواهید اخلال بکنید. و باید جلویشان را بگیرید، مسائل را به آن ها بگوئید، در دانشگاه بنویسید، منتشر کنید. کسانی که برخلاف این هستند بروید یکی یکی پیش آن ها، بروید بگوئید شما این کاره هستید، شما چه می گوئید باز به ما؟ پس چطور می خواهید یک دانشگاهی را در دست بگیرید در صورتی که اخلالگر هستید؟ یک اخلالگر دزد که نمی تواند دانشگاه ر ا اداره کند.(7)

تکیه بر اصلاح دانشگاه از طریق سخنرانی و روشنگری

ما اگر دانشگاهمان اداره نشود، کارمان زار است. دانشگاه، تمام مسائل به دست دانشگاه است، یعنی این دو تا قطب دانشگاه و روحانی همه مقدرات مملکت تو مشت این هاست. دانشگاهی، دانشجو چه دانشجوی قدیمی و چه دانشجوی جدید، همه مسائل توی دست این ها باید حل بشود،این ها قوه متفکره ملّت هستند. اگر دانشگاه را ما سست بگیریم و ا زدست ما برود، همه چیزمان از دستمان رفته است. یک مساله ایست که نباید شما بنشینید که من عمل بکنم و نه من هم باید بنشینم که شما تنها. ما هردو باید دست به دست هم بدهیم، آنقدری که من می توانم من انجام بدهم و آنقدری که شما می توانید، شما انجام بدهید. جوان هستید، در مقابلشان بایستید، صحبت کنید، حرف بزنید.(8)

خطر دشمنان به ظاهر دوست و لزوم احتراز ا ز آنان

این ظاهر دوست ها کارش مشکل تر از آن غیر دوست هاست. آن ها تکلیفشان معلوم است ما می دانیم چه بکنیم. اگر یک همچو، حالا من نمی گویم که کی این طور است، من آن ها را الان درست نمی توانم بگویم، اما این هائی که سرِ خود هر چه دلشان میخواهد گردن قرآن می گذارند، این ها کارشان مشکلتر از آن هاست - هر کی دلش هر طوری - این که درصدر اسلام این کلمه مکرر وارد شده است که اگر کسی قرآن را به رای خودش تفسیر کند ( فلیتبوء مقعده من النار) این جایش در آتش است، این پیش بینی یک همچو مطالبی است که یک وقتی هر کسی به رای خودش یک چیزی درست می کند، بر خلاف آنکه می گوید قرآن، می خواهند درست کنند. این ها کارشان یک قدری مشکلتر است برای این که از - تشبث به قرآن می کنند. من نجف که بودم، یک نفر از همین افراد آمد ( قبل از این بودکه آن منافقین پیدا بشوند آمد ) پیش من، شاید بیست روز، بعضی ها می گفتند بیست و چهار روز، مدتی بود پیش من، هر روز می آمد آنجا قدری به نظرم آمد که این وسیله است، نهج البلاغه و قرآن وسیله برای مطلب دیگری است و شاید، باید یادم بیاورم آن مطلبی که مرحوم آسید عبدالمجید همدانی به آن یهودی گفته بود. یک یهودی می گویند در همدان مسلمان شده بود بعد خیلی به آداب اسلام پایبند شده بود، خیلی زیاد، این موجب سوء ظن مرحوم آسید عبدالمجید که یکی از علمای همدان بود شده بود که این قضیه چیست. یک وقت خواسته بودش، گفته بود که تومرا می شناسی؟ گفت بله. گفت : من کیم؟ گفت : شما آقای آسید عبدالمجید. گفت من از اولاد پیغمبرم؟ گفت بله. تو کی؟ من یک یهودی بودم و پدرانم یهودی بودند و تازه مسلمان شده ام. گفته بود نکته این که تو تازه مسلمان که همه پدرانت هم یهودی بودندو من همه سید و اولاد پیغمبر وملاو این چیزها وتواز من بیشتر مقدسی،این نکته این چیست؟ من شنیدم که از آنجا گذاشت ورفت معلوم شد حقه زده و یک قضیه ای بوده، می خواسته با صورت اسلامی کارش را بکند.
در یهودی ها این کارها هست. من به نظرم آمد که این قضیه، اینقدر نهج البلاغه و خوب ، من هم یک طلبه هستم من اینقدر نهج البلاغه خوان و قرآن و این ها نبودم که ایشان بود، ده، بیست روز من گوش کردم به حرف هایش ، جواب به او ندادم، همه اش گوش کردم و آمده بود که تایید بگیرد از من، من هم گوش کردم و یک کلمه هم جواب ندادم فقط این که گفت که ما می خواهیم که قیام مسلحانه بکنیم، من گفتم نه، قیام مسلحانه حالا وقتش نیست وشما نیروی خودتان را ازدست می دهید و کاری هم ازتان نمی آید. دیگر بیش از این من به او چیزی نگفتم. او می خواست من تاییدش بکنم. بعد هم معلوم شد که مساله همانطورها بوده. بعد هم که آقایان آمدند، از ایران هم برای آن ها اشخاصی سفارش کرده بودند که این هارا تایید کنید، این ها مردم کذائی هستند، فلان، معذلک من باور نکردم. حتی از آقایان خیلی محترم این تهران چیز کرده بودند که این ها مردم چطور هستند ومن باورم نیامده بود. این هائی که اینقدر از قرآن و از نهج البلاغه و از دیانت زیاد دم می زنند و بعد جملات قرآن را یک جور دیگری غیر از آنچه باید معنا می کنند و جملات نهج البلاغه را یک جوری دیگر غیر از آنچه که باید معنا می کنند، این هارانمی توانیم ما خیلی رویشان اطمینان داشته باشیم. این بعثی های عراق همین فقرات نهج البلاغه را که امثال این ها استشهاد می کنند، آن ها هم در چیزها می نویسند در پلاکاردشان می نویسند و منتشر می کنند همین، همین فقرات نهج البلاغه را. این بعثی هائی که اصلا کاری به این مسائل ندارند، این هارا می نویسند و به دیوارهای نجف و به خیابان های نجف منتشر می کنند. به این ها ما نمی توانیم، من نمی گویم چه جورند ، ممکن هم هست که یکنفرشان صادق باشد یا شاید اشتباه داشته باشد، لکن ما نمی توانیم به آن ها اعتماد کنیم، به آن ها نمی شود اعتماد کرد.
سپس یکی از دانشجویان سوال کرد : در مقابل، موضع ما چگونه باید باشد؟ امام در جواب فرمودند:
موضع شما همین است که با آن ها خیلی دوستانه نباشید، البته نباید طردشان کرد، نباید درگیری با آن ها کرد.(9)