فهرست کتاب


مُنافقین در کلام و پیام نورانی امام خمینی قدّس سرّه الشّریف

مرکز غدیر‏‏‏

متن جزوه

بسم اللّه الرحمن الرّحیم

اعمال ضد مردمی عمال اجانب در لباس طرفداری از توده ها

این گروه ها که در دانشگاه و در رسانه ها و در سطح کشاورزی و در سایر جاها مشغول سمپاشی هستند و با اسم ملّت دوستی و ملّت خواهی و به اصطلاح خودشان کمونیست مشغول فعالیت هستند، من گمانم این است که آمریکائی هستند. آمریکائی ها در هر جا یک چیزی درست می کنند و در این ممالک اسلامی، صورت کمونیست و شبیه مارکسیست درست می کنند. دست آن ها پشت سر این هاست به حسب گمان من.
باید از این آقایان که طرفدار توده ها هستند، پرسید که حساب کنند این طرفداریشان را. ما حسابش را می کنیم. رفراندم با مصالح توده مخالفت داشت؟ بر خلاف مصلحت مردم بود؟ رژیم شاهنشاهی برود و یک رژیم انسانی - اسلامی بیاید، این خلاف مصلحت توده بوده؟ اگر خلاف مصلحت توده بود، شما پس شاهنشاهی را می خواهید، پس شما کمونیست نیستید، شما امریکائی هستید که رژیم طرفدار آمریکا را می خواهید. و اگر چنانچه بر خلاف مصلحت ملّت نیست ( چنانچه نیست، همه می دانند که نیست ) چرامخالفت کردید؟ چرا صندوق ها را سوزاندید؟ چرا مسلحانه از بعضی جاها جلوگیری کردید؟ چرا تحریم کردید؟ شمائی که طرفدار توده ها هستید، خوب توده ها هر چه می خواهند شما باید با آن ها باشید. توده های ایران رفراندم رانمی خواستند؟ صد و نود و نه تقریباً نرفتند رأی بدهند با آن اشتیاق؟ با آن وضع که همه می دانیم؟ حتی مریض ها، معلول ها رفتند و در بعضی جاها بعد از این که رأی را در صندوق ها انداختند، همان جا فوت شدند.
به من این مطلب رسیده، این هایی که وقت رأی دادنشان نبود مثل بچه های کمتر از سن رأی دادن، اظهار ناراحتی می کردند، یک عده شان این جا جمع شدند من برایشان صحبت کردم، دلداری دادم به آن ها. خوب، یک همچو چیزی که همه ملّت می خواهد، چطور شد که این آقایانی که طرفدار ملّت هستند مخالفت کردند؟(1)

اگر کشاورزی نشود، نفعش به جیب کی می رود؟

کشاورزی مخالف با مصالح مملکت ما و ملّت ماست؟ اگر کشاورزی نشود، نفعش به جیب کی می رود؟ باید این را حساب بکنیم تا آقایان معلوم بشود چکاره اند . آن وقت که کشاورزان می خواستند تخم افشانی بکنند، این ها می رفتند مانع می شدند از آن، بعد که این را موفق نشدند و حالا می خواهند درو بکنند، می روند مانع می شوند. اگر کشاورزی ما محصول نداشته باشیم، آیا خلاف مصلحت ملّت است؟ یا مصلحت ملّت است؟ مصلحت ملّت ما، توده های ما این است که کشاورزی ما راه نیفتد و ما همه چیزمان محتاج به آمریکا باشد؟ این خدمت، خدمت به آمریکاست، یا به شوروی؟ به آمریکاست.
این ها یا می گویند ما شوروی هستیم و کمونیست چین هستیم یا این که آن طور که ما می گوئیم آمریکائی هستند. همه می دانند که اگر کشاورزی ما یعنی همین کاری که شاه کرد و همین خیانتی که شاه کرد به اسم اصلاحات ارضی، کشاورزی ما را به زمین زد و آمریکا نفعش را برد، یک مقدارش آمریکا و یک مقدارش هم صهیونیسم.(2)