فهرست کتاب


آموزش فقه

محمد حسین فلاح زاده

عقیم سازی

جلوگیری از بارداری با شرایط ذیل اشکال ندارد:
با رضایت شوهر باشد.
برای بن مضر نباشد و عضوی از بین نرود.
موجب عقیم شدن زن نشود.
موجب لمس و نگاه حرام نباشد؛ یعنی اگر برای جلوگیری لازم باشد پزشک - زن یا مرد - عورت او را ببیند یا مرد نامحرم جایی از بدن او را ببیند یا لمس کند، جایز نیست (مگر در حال ناچاری)(1298).

تخلف از مقررات دولت اسلامی

1 - مراعات مقررات دولت اسلامی لازم و تخلف از آن جایز نیست(1299).
2 - اجناسی که از سوی دولت اسلامی قاچاق اعلام شده، خرید و فروش آنها باید مطابق مقررات اعلام شده باشد(1300).

استفتاء

س 1 - الف: کارمندان دولت در مواردی از مزایایی برخودار هستند؛ مانند داشتن دفترچه تعاونی و دفترچه درمانی و استفاده از بلیط هواپیما، آیا می توانند حق خود را به دوستان یا نزدیکترین ارحام خود واگذار نمایند؟
بو: اگر شخصی نیاز به اجناس جیره بندی شده ندارد، آیا می تواند حق خود را به دیگری واگذار نماید؟
ج - هر عملی که بر خلاف مقررات دولت اسلامی باشد، جایز نیست(1301).
س 2 - سهم قند و شکر که به قنادیها و... می دهند، اگر بفروشند، سود آن حلال است؟
ج - باید مقررات دولت اسلامی را مراعات نمایند(1302).
س 3 - شخصی از انشعاب آب خانه یا مغازه اش علاوه بر مصرف خودش بدون اجازه سازمان آب به دیگران هم آب می دهد و پول آن را می گیرد، این کار برای صاحب انشعاب و برای کسانی که با دادن پول آب و هزینه انشعاب فرعی از آن آب استفاده می کند چه حکمی دارد؟
ج - تصرف در آب مزبور بدو مقررات دولت اسلامی جایز نیست(1303).
س 4 - عده ای می گویند، اجناس قاچاق که معاملات آن غیر مجاز اعلام شده، منحصر به اسلحه، مواد مخدر و از این قبیل اجناس می باشد و معاملات سایر اجناس قاچاق از قبیل قماش، خرازی و غیره را مجاز می دانند خواهشمند است نظر خود را در این زمینه اعلام فرمایید.
ج - فروش اجناس قاچاق باید با مقررات دولت اسلامی باشد و چنانچه دولت مزاحمتی ندارد و در بازار فروخته می شود، مانع ندارد(1304).