فهرست کتاب


آموزش فقه

محمد حسین فلاح زاده

استفتاء

س - آیا زن می تواند برای همسر خود برقصد و همینطور مرد؟
ج - مانع ندارد(1274).
حال که سخن از غنا و رقص به میان آمد، بجاست حکم کف زدن هم آورده شود.
س - ما مسوول برنامه صبح جمعه صدای جمهوری اسلامی هستیم و در مدت یک ساعت از برنامه یک مسابقه تفریحی داریم که طی آن دو برادر و دو خواهر شرکت کننده داریم و از آنها سوالاتی شده، آنها نیز پاسخ می دهند و هر یک امتیاز بیشتری بیاورند، برنده مسابقه هستند و شاید اکثر سوالات ما عقیدتی یا علمی و سازنده است و ما بر آنیم برای تشویق شرکت کنندگان از ناظرین بخواهیم کف بزنند، آیا این کف زدن از نظر شرعی ایرادی دارد یا نه؟
ج - اشکال ندارد(1275).
س - چه نوع دست زدنی حرام و چه نوع جایز است؟
ج - جایز است مگر مفسده ای بر آن مترتب باشد(1276).

ستم و کمک به ستمکاران

1 - ظلم به دیگران و یاری ظالمان در ستمی که به دیگران روا می دارد، بلکه در هر کار حرامی که مرتکب می شود، حرام است. و در این خصوص روایات زیادی از پیامبر (صلی الله علیه و آله و سلم) و ائمه (علیهم السلام) وارد شده است(1277).
2 - کمک به ستمگران در غیر کار حرام تا وقتی که جزو اعوان و اطرافیان و منسوبان آنها به حساب آنها به حساب نیاید، و اسمش در دفتر و دیوان آنها ثبت نشود و کمک او سبب زیادی قدرت و شوکت آنان نباشد، جایز است(1278).

رشوه

1 - گرفتن و دادن رشوه برای صدور حکم باطل، قطعاً حرام است ولی چنانچه کسی برای رسیدن به حقش چاره ای جز پرداخت رشوه نداشته باشد، برای رشوه دهنده جایز ولی برای گیرنده حرام است(1279).
2 - تغییر عنوان رشوه سبب حلال شدن آن نمی شود؛ مثلاً به عنوان، هدیه، بخشش، شیرینی یا هر عنوانی دیگر(1280).
3 - کسی که رشوه گرفته، واجب است به صاحبش برگرداند(1281).