فهرست کتاب


آموزش فقه

محمد حسین فلاح زاده

رقص

رقص چون مظنه تحریک غریزه جنسی را دارد بنابر احتیاط واجب حرام است، مگر رقص همسر برای همسر(1273).

استفتاء

س - آیا زن می تواند برای همسر خود برقصد و همینطور مرد؟
ج - مانع ندارد(1274).
حال که سخن از غنا و رقص به میان آمد، بجاست حکم کف زدن هم آورده شود.
س - ما مسوول برنامه صبح جمعه صدای جمهوری اسلامی هستیم و در مدت یک ساعت از برنامه یک مسابقه تفریحی داریم که طی آن دو برادر و دو خواهر شرکت کننده داریم و از آنها سوالاتی شده، آنها نیز پاسخ می دهند و هر یک امتیاز بیشتری بیاورند، برنده مسابقه هستند و شاید اکثر سوالات ما عقیدتی یا علمی و سازنده است و ما بر آنیم برای تشویق شرکت کنندگان از ناظرین بخواهیم کف بزنند، آیا این کف زدن از نظر شرعی ایرادی دارد یا نه؟
ج - اشکال ندارد(1275).
س - چه نوع دست زدنی حرام و چه نوع جایز است؟
ج - جایز است مگر مفسده ای بر آن مترتب باشد(1276).

ستم و کمک به ستمکاران

1 - ظلم به دیگران و یاری ظالمان در ستمی که به دیگران روا می دارد، بلکه در هر کار حرامی که مرتکب می شود، حرام است. و در این خصوص روایات زیادی از پیامبر (صلی الله علیه و آله و سلم) و ائمه (علیهم السلام) وارد شده است(1277).
2 - کمک به ستمگران در غیر کار حرام تا وقتی که جزو اعوان و اطرافیان و منسوبان آنها به حساب آنها به حساب نیاید، و اسمش در دفتر و دیوان آنها ثبت نشود و کمک او سبب زیادی قدرت و شوکت آنان نباشد، جایز است(1278).