فهرست کتاب


آموزش فقه

محمد حسین فلاح زاده

درس (69) حدود و تعزیرات

قال رسول الله (صلی الله علیه و آله و سلم):
اقامه حد خیر من مطر اربعین صباحا
پیامبر اکرم (صلی الله علیه و آله و سلم) فرمود:
اجرای یکی از حدود از چهل شبانه روز باران باریدن بهتر است.
(وسائل الشیعه، ج 18، کتاب الحدود، ص 308)

تعریف حد

حد کیفری است که از سوی خداوند برای برخی از جرائم مقرر شده است که توسط حاکم شرع اجرا می شود.
در روایات بسیاری از پیامبر (صلی الله علیه و آله و سلم) و امامان معصوم (علیهم السلام) نسبت به اجرای حدود الهی تاکید شده و آثار اجتماعی زیادی نیز برای آن بیان گشته که با اندک دقتی اهمیت بسیار زیاد آن بدست می آید.
صفحه 410 و 411 نیاز به اسکن دارد.
تعزیرات

تعریف تعزیر

تعزیر در لغت به معنای تادیب است و در اصطلاح فقه، مجازاتی است که از سوی حاکم شرع برای گناه مشخص و اجرا می شود. این مجازات از حد کمتر است و در مورد گناهانی است که در حد ندارد.