فهرست کتاب


آموزش فقه

محمد حسین فلاح زاده

پرسش

1 - موارد مشترک شرایط قاضی و مرجع تقلید کدام است؟
2 - پرداختن به امر قضاوت بر چه کسانی واجب و بر چه کسانی حرام است؟
3 - نحوه برخورد قاضی با طرفین دعوا چگونه باید باشد؟
4 - مواردی که به ادعای مدعی ترتیب اثر داده نمی شود کدام است؟
5 - با مراجعه به کتب مفصل فقهی، جرایمی که تنها با شهادت دو مرد عادل ثابت می شود نام ببرید.
6 - موارد مشترک شرایط شاهد با مقر چیست؟
7 برای جرائمی که با قسم ثابت می شود چهار مثال بزنید.

درس (69) حدود و تعزیرات

قال رسول الله (صلی الله علیه و آله و سلم):
اقامه حد خیر من مطر اربعین صباحا
پیامبر اکرم (صلی الله علیه و آله و سلم) فرمود:
اجرای یکی از حدود از چهل شبانه روز باران باریدن بهتر است.
(وسائل الشیعه، ج 18، کتاب الحدود، ص 308)

تعریف حد

حد کیفری است که از سوی خداوند برای برخی از جرائم مقرر شده است که توسط حاکم شرع اجرا می شود.
در روایات بسیاری از پیامبر (صلی الله علیه و آله و سلم) و امامان معصوم (علیهم السلام) نسبت به اجرای حدود الهی تاکید شده و آثار اجتماعی زیادی نیز برای آن بیان گشته که با اندک دقتی اهمیت بسیار زیاد آن بدست می آید.
صفحه 410 و 411 نیاز به اسکن دارد.
تعزیرات