فهرست کتاب


آموزش فقه

محمد حسین فلاح زاده

شرایط قسم:

با لفظ الله یا اسماء و صفات خداوند باشد؛ مانند رحمان و خالق.
خود شخص قسم بخورد، برای قسم خوردن وکیل نگیرد و نایب معین نکند.
قسم در مجلس قضاوت باشد(1239).
قسم نسبت به جرائمی نافذ است که حدود الهی برای آن مقرر نشده باشد، و نسبت به آن گونه جرائم نیاز به اقرار یا بینه است(1240).

پرسش

1 - موارد مشترک شرایط قاضی و مرجع تقلید کدام است؟
2 - پرداختن به امر قضاوت بر چه کسانی واجب و بر چه کسانی حرام است؟
3 - نحوه برخورد قاضی با طرفین دعوا چگونه باید باشد؟
4 - مواردی که به ادعای مدعی ترتیب اثر داده نمی شود کدام است؟
5 - با مراجعه به کتب مفصل فقهی، جرایمی که تنها با شهادت دو مرد عادل ثابت می شود نام ببرید.
6 - موارد مشترک شرایط شاهد با مقر چیست؟
7 برای جرائمی که با قسم ثابت می شود چهار مثال بزنید.

درس (69) حدود و تعزیرات

قال رسول الله (صلی الله علیه و آله و سلم):
اقامه حد خیر من مطر اربعین صباحا
پیامبر اکرم (صلی الله علیه و آله و سلم) فرمود:
اجرای یکی از حدود از چهل شبانه روز باران باریدن بهتر است.
(وسائل الشیعه، ج 18، کتاب الحدود، ص 308)