فهرست کتاب


آموزش فقه

محمد حسین فلاح زاده

مقدار لازم در کفن میت:

1 - لنگ، که باید از ناف تا زانو، اطراف بدن را بپوشاند و بهتر آن است که از سینه تا روی پا برسد.
2 - پیراهن، بنابر احتیاط واجب باید از سر شانه تا نصف ساق پا، تمام بدن را بپوشاند.
3 - سر تا سری، باید درازی به قدری باشد که بستن دو سر آن - از طرف سر و پای میت - ممکن باشد و پهنای آن باید به اندازه ای باشد که یک طرف آن روی طرف دیگر بیاید(1191).

شرایط کفن میت

بنابر احتیاط واجب به قدری نازک نباشد که بدن میت از زیر آن پیدا باشد.
مباح باشد، حتی اگر چیز مباحی هم پیدا نشود، کفن کردن میت با چیز غصبی جایز نیست.
پاک باشد.
از پوست مردار نباشد.
از اجزای حیوان حرام گوشت نباشد.
پارچه ابریشمی خالص نباشد.
بنابر احتیاط واجب پارچه طلاباف نیز نباشد(1192).
تمام شرایطی که گفته شد - جز مباح بودن کفن، مربوط به حال اختیار است و در حال ناچاری اشکال ندارد، مگر کفن غصبی که در حال اضطرار نیز جایز نمی باشد(1193).

نماز میت

پس از غسل و حنوط کردن میت، باید بر او نماز بخوانند و سپس او را دفن کنند. بعد از نیت و گفتن تکبیر اول بگوید: اشهدان لا اله الا الله وان محمدا رسول الله.
و بعد از تکبیر دوم بگوید: اللهم صل علی محمد و آل محمد.
و بعد از تکبیر سوم بگوید: اللهم اغفر المومنین و المومنات.
و بعد از تکبیر چهارم اگر میت مرد است بگوید: الله اغفر لهذا المیت و اگر زن است بگوید: اللهم اغفر لهذه المیت و بعد تکبیر پنجم را بگوید.
بهتر است نماز میت را به تفصیلی که در رساله های توضیح المسائل آمده است بخوانند، گرچه این مقدار نیز کفایت می کند.