فهرست کتاب


آموزش فقه

محمد حسین فلاح زاده

احکام محتضر

محتضر کسی است که در حال جان دادن می باشد.

وظیفه دیگران نسبت به محتضر:

واجب است: او را به پشت طوری بخوابانند که کف پاهای او به طرف قبله باشد.

مستحبات:

شهادتین و اقرار به دوازده امام (علیهم السلام) و سایر عقاید حقه را بر او بخوانند به طوری که بفهمد.
تکرار آنچه که گفته شد تا وقت مرگ.
کسی که سخت جان می دهد، اگر ناراحت نمی شود او را به جایی که نماز می خوانده ببرند.
برای راحت شدن وی، بر بالین او سوره یس، صافات، احزاب، آیه الکرسی، آیه 54 سوره اعراف ان ربکم الله... و سه آیه آخر سوره بقره و هر چه از قرآن ممکن است بخوانند.
دعاهایی که وارد شده است بر او بخوانند.