فهرست کتاب


آموزش فقه

محمد حسین فلاح زاده

درس (63) ازدواج

و انکحوا الایامی منکم و الصالحین من عبادکم و امائکم ان یکونوا فقراء یغنهم الله من فضله و الله واسع علیم.
بی همسران خود و غلامان و کنیزان درستکارتان را همسر دهید، اگر فقیرند، خداوند آنان را از فضل خودش بی نیاز خواهد کرد و خدا گشایشگر داناست.
(سوره نور، آیه 32)
کسی که به واسطه نداشتن همسر به حرام می افتد؛ مثلاً به نامحرم نگاه می کند، واجب است ازدواج کند(1133).

همسر شایسته

سزاوار است که انسان به صفات کسی که می خواهد با او ازدواج کند توجه داشته باشد و تنها به زیبایی و مال اکتفا نشود.
برخی از صفات همسر شایسته از نظر پیامبر اکرم (صلی الله علیه و آله و سلم) عبارتند از:
با محبت باشد.
عفیف و پاکدامن باشد.
در میان خانواده خود عزیز باشد.
نسبت به شوهرش متواضع باشد.
تنها برای شوهر خود زینت و آرایش کند.
از شوهر خود اطاعت کند(1134).

همسر ناشایسته

برخی از صفات همسر ناشایسته در روایت پیامبر (صلی الله علیه و آله و سلم) چنین آمده است:
در میان خانواده خود خوار باشد.
حسود و کینه توز.
بی تقوا.
برای دیگران آرایش کند.
از شوهر اطاعت نکند(1135).