فهرست کتاب


آموزش فقه

محمد حسین فلاح زاده

پرسش

1 - ایا امکان دارد دو نفر نسباً و سببا با هم محرم باشند؟ چرا؟
2 - تمام افرادی که ممکن است به یک پسر محرم باشند چه کسانی هستند؟
3 - شخصی دو پسر و یک دختر شیرخوار دارد، دخترش از مادری که دارای دو دختر و یک پسر شیرخوار است شیر می خورد، آیا برادران آن دختر با خواهران آن پسر و همچنین مادر او محرم هستند یا نه؟
4 - خانواده ای پسر بچه چهار ساله ای را از پرورشگاه تحویل گرفته اند، چگونه می تواند مادر خوانده اش محرم شود؟
5 - این افراد محرمند یا نه؟
مادر بزرگ همسر، خواهر زن، خاله و عمه همسر، زن برادر، زن پدر، مادر زن پدر.
6 - مراجعه زن به پزشک مرد چه حکمی دارد؟
7 - نگاه کردن دختران به سر و صورت استاد مرد چه حکمی دارد؟
8 - آیا ممکن است زن پدر کسی، مادر زن او هم باشد؟

درس (63) ازدواج

و انکحوا الایامی منکم و الصالحین من عبادکم و امائکم ان یکونوا فقراء یغنهم الله من فضله و الله واسع علیم.
بی همسران خود و غلامان و کنیزان درستکارتان را همسر دهید، اگر فقیرند، خداوند آنان را از فضل خودش بی نیاز خواهد کرد و خدا گشایشگر داناست.
(سوره نور، آیه 32)
کسی که به واسطه نداشتن همسر به حرام می افتد؛ مثلاً به نامحرم نگاه می کند، واجب است ازدواج کند(1133).

همسر شایسته

سزاوار است که انسان به صفات کسی که می خواهد با او ازدواج کند توجه داشته باشد و تنها به زیبایی و مال اکتفا نشود.
برخی از صفات همسر شایسته از نظر پیامبر اکرم (صلی الله علیه و آله و سلم) عبارتند از:
با محبت باشد.
عفیف و پاکدامن باشد.
در میان خانواده خود عزیز باشد.
نسبت به شوهرش متواضع باشد.
تنها برای شوهر خود زینت و آرایش کند.
از شوهر خود اطاعت کند(1134).