فهرست کتاب


آموزش فقه

محمد حسین فلاح زاده

چند مساله

1 - خوردن گل حرام است.(1085)
2 - خوردن کمی از تربت سید الشهدا (علیه السلام) برای شفای یافتن از بیماری اشکال ندارد.(1086)
3 - خوردن و آشامیدن چیز نجس حرام است و خوردن عین نجس به اطفال حرام است ولی خورانیدن غذای متنجس به اطفال حرام نیست.(1087)
4 - خوردن چیزی که برای انسان ضرر دارد حرام است، مثلاً خوردن غذای چرب برای مریضی که غذای چرب برایش ضرر دارد حرام است(1088).
5 - نوشیدن شراب و هر مایع مست کننده دیگر حرام است(1089).
6 - بر هر مسلمانی واجب است مسلمان دیگری را که نزدیک است از گرسنگی یا تشنگی بمیرد، نان و آب داده و از مرگ نجات دهد(1090).
7 - غذاهای غیر گوشتی، که در کشورهای غیر اسلامی تولید شده است؛ اعم از سبزیجات، حبوبات، میوه ها و فرآورده های لبنی مانند: پنیر، ماست، کره، خامه، که از حیوان حلال گوشت گرفته می شود، تخم مرغ و سایر پرندگان حلال گوشت، نان، بیسکویت، شکلات، آدامس، شیرینی و سایر خوردنیهایی که از گوشت حیوان نیست، پاک و خوردن آنها حلال است، مگر آن که انسان یقین کند نجس شده است. بنابراین مساله چند صورت دارد:
می داند که با بدن کافر تماس نداشته و به نحو دیگری نیز نجس نشده است - پاک و حلال است.
شک دارد نجس شده است یا نه - پاک و حلال است.
احتمال می دهد نجس شده باشد ولی یقین ندارد - پاک و حلال است.
می داند بر اثر تماس با بدن کافر یا به گونه ای دیگر نجس شده است - نجس و حرام است(1091).

دو حکم کلی

1 - هر نجسی حرام است ولی هر حرامی نجس نیست.
2 - خوردن هر نوع خاک و گل حرام است، مگر قدری از تربت امام حسین 7 برای شفا یافتن از بیماری(1092).

پرسش

1 - کدام دسته از غذاهای گیاهی حرامند؟
2 - این حیوانات حلال گوشت هستند یا حرام گوشت؟
کلاغ و الاغ، مار و مورچه، گاو و گربه، موش و میش
3 - کدام دسته از این پرندگان حرام گوشت نیستند؟
قمری، زاغ، بلبل، پرستو، هدهد، ملخ
4 - کدام دسته از مایعات حرام می باشد؟
5 - این مساله را با ذکر مثال توضیح دهید: هر نجسی حرام است ولی هر حرامی نجس نیست.
6 - استفاده از نان، پنیر، شیر و تخم مرغ در رستورانهای کشورهای غیر اسلامی چه حکمی دارد؟