فهرست کتاب


آموزش فقه

محمد حسین فلاح زاده

آبزیان

1 - از حیوانهای دریایی، ماهی پولک دار و برخی از پرندگان دریایی حلال گوشت است.
2 - میگو که همان ملخ دریایی و از پرندگان است، حلال گوشت می باشد(1082).

اجزاء حرام حیوانهای حلال گوشت (1083)

خون
فضله (ادرار و مدفوع)
بچه دان
غده که آن را دشول می گویند
تخم که آن را دنبلان می گویند (بجز تخم پرندگان حلال گوشت)
چیزی که در مغز کله است و به شکل نخود می باشد
مغز حرام که در میان تیره پشت است.
پی که در دو طرف تیره پشت است
نری
فرج (شرمگاه)
زهر دان
طحال (سپرز)
مثانه (بول دان)
حدقه چشم
چیزی که در میان سم حیوان است و به آن ذات الاشاجع می گویند(1084)

چند مساله

1 - خوردن گل حرام است.(1085)
2 - خوردن کمی از تربت سید الشهدا (علیه السلام) برای شفای یافتن از بیماری اشکال ندارد.(1086)
3 - خوردن و آشامیدن چیز نجس حرام است و خوردن عین نجس به اطفال حرام است ولی خورانیدن غذای متنجس به اطفال حرام نیست.(1087)
4 - خوردن چیزی که برای انسان ضرر دارد حرام است، مثلاً خوردن غذای چرب برای مریضی که غذای چرب برایش ضرر دارد حرام است(1088).
5 - نوشیدن شراب و هر مایع مست کننده دیگر حرام است(1089).
6 - بر هر مسلمانی واجب است مسلمان دیگری را که نزدیک است از گرسنگی یا تشنگی بمیرد، نان و آب داده و از مرگ نجات دهد(1090).
7 - غذاهای غیر گوشتی، که در کشورهای غیر اسلامی تولید شده است؛ اعم از سبزیجات، حبوبات، میوه ها و فرآورده های لبنی مانند: پنیر، ماست، کره، خامه، که از حیوان حلال گوشت گرفته می شود، تخم مرغ و سایر پرندگان حلال گوشت، نان، بیسکویت، شکلات، آدامس، شیرینی و سایر خوردنیهایی که از گوشت حیوان نیست، پاک و خوردن آنها حلال است، مگر آن که انسان یقین کند نجس شده است. بنابراین مساله چند صورت دارد:
می داند که با بدن کافر تماس نداشته و به نحو دیگری نیز نجس نشده است - پاک و حلال است.
شک دارد نجس شده است یا نه - پاک و حلال است.
احتمال می دهد نجس شده باشد ولی یقین ندارد - پاک و حلال است.
می داند بر اثر تماس با بدن کافر یا به گونه ای دیگر نجس شده است - نجس و حرام است(1091).