فهرست کتاب


آموزش فقه

محمد حسین فلاح زاده

گم شدن کفش

اگر کفش کسی را ببرند و کفش دیگری به جای آن بگذارند، با چند شرط می تواند آن را برای خود بردارد:
- بداند کفشی که مانده، مال کسی است که کفش او را برده.
- از پیدا کردن صاحبش مایوس شود یا برایش مشقت داشته باشد.
- ارزش آن مساوی با کفش خودش یا کمتر از آن باشد، ولی اگر قیمت آن از کفش خودش بیشتر باشد، باید هر وقت صاحب آن پیدا شد، زیادی قیمت را به او بدهد و چنانچه از پیدا شدن او ناامید شود، باید با اجازه حاکم شرع زیادی قیمت را از طرف صاحبش صدقه بدهد(1076).

پرسش

1 - فرق کفاره تخلف نذر و تخلف قسم چیست؟
2 - اگر فقیر به پول نیاز داشته باشد آیا می تواند پول کفاره را به او بدهد؟
3 - آیا کفاره را می توان به موسساتی مثل کمیته امداد و بهزیستی داد؟
4 - اگر شخصی یک اسکناس هزار تومانی پیدا کند تکلیف چیست؟
5 - یک جعبه میوه در جاده از روی ماشینی افتاده و راننده دیگری آن را برداشته، وظیفه اش نسبت به آن چیست.
6 - اگر کفش کسی را ببرند و کفش ارزشمندتری بجای آن مانده، تکلیف چیست؟

درس (60) خوردن و آشامیدن

یا ایها الذین آمنوا کلوا من طیبات ما رزقناکم و اشکروالله ان کنتم ایاه تعبدون.
ای کسانی که ایمان آورده اید، از نعمتهای پاکیزه ای که روزی شما کرده ایم بخورید و اگر تنها خدا را می پرستید او را شکر کنید.
(سوره بقره، آیه 172)
برای حفظ جان انسانها و سلامتی جسم و روح آنها و بقای نسلها و احترام به حقوق دیگران، قوانین و مقرراتی در رابطه با خوراکیها و آشامیدنیها در فقه اسلامی وجود دارد که به بیان برخی از آنها می پردازیم:
صفحه 346 نیاز به اسکن دارد.
احکام خوراکیها