فهرست کتاب


آموزش فقه

محمد حسین فلاح زاده

پرسش

1 - نذر مطلق و مشروط را با ذکر مثال توضیح دهید.
2 - کفاره تخلف نذر، همان کفاره...... است.
3 - شخصی گفته است: خدا یا اگر در امتحان قبول شدم یک ماه روزه می گیرم آیا پس از قبولی، یک ماه روزه بر او واجب است، چرا؟
4 - فرق صدقه با هبه چیست؟
5 - در چه صورتی پس گرفتن هبه جایز است؟
6 - مردی همسر خود را طلاق می دهد، آیا می تواند زیورآلاتی که برایش خریده از او پس بگیرد؟
7 - اگر دو نفر دو کالای همجنس را که وزن یکی بیش از دیگری است به یکدیگر صلح کنند، چه حکمی دارد. چرا؟

درس (59) کفارات، اشیاء پیدا شده

کفارات

کفاره، جریمه ای است که برای ارتکاب برخی از گناهان گذاشته شده است و این غیر از حد و دی و قصاص است، چون پرداخت کفاره به دست خود گنهکار انجام می شود و نیازی به حکم حاکم ندارد.