فهرست کتاب


آموزش فقه

محمد حسین فلاح زاده

پرسش

1 - در چه صورتی خرید و فروش به عنوان یک شغل واجب خواهد بود؟
2 - خرید و فروش کیف و کفش جرمی ساخت کشورهای غیر اسلامی چه حکمی دارد. چرا؟
3 - خرید و فروش زیورآلات طلای مردانه چه حکمی دارد. چرا؟
4 - در چه زمانی خرید و فروش مکروه است؟
5 - اقاله را توضیح دهید.
6 - برای غش در معامله چهار مثال بزنید.

درس (51) خرید و فروش (2)

معامله سلف

معامله سلف در صورتی صحیح است که دارای این شرایط باشد:
خصوصیاتی که به وسیله آن قیمت جنس عوض می شود مشخص نمایند.
قبل از آن که خریدار و فروشنده از هم جدا شوند خریدار تمام قیمت را به فروشنده بده (یا به مقدار آن از فروشنده طلبکار باشد).
مدت را کاملاً مشخص کنند.
وقتی که برای تحویل جنس قرار می دهند زمانی نباشد که جنس در آن وقت نایاب باشد مثلاً بگوید در اسفند ماه 10 من توت تازه به شما می دهم صحیح نیست، چون در اسفند ماه توت تازه نایاب است.
بنابر احتیاط واجب جای تحویل جنس را معین کنند.
در صورتی که جنس، وزنی یا پیمانه ای است، وزن یا پیمانه آن را مشخص کنند(910).