فهرست کتاب


آموزش فقه

محمد حسین فلاح زاده

استفتاء

س - بایع در ضمن معامله نسیه شرط می کند که اگر مشتری زودتر از وقت معین وجه را بپردازد فلان مقدار از ثمن کم شود صحیح است یا خیر؟
ج - اشکال ندارد(909).

پرسش

1 - در چه صورتی خرید و فروش به عنوان یک شغل واجب خواهد بود؟
2 - خرید و فروش کیف و کفش جرمی ساخت کشورهای غیر اسلامی چه حکمی دارد. چرا؟
3 - خرید و فروش زیورآلات طلای مردانه چه حکمی دارد. چرا؟
4 - در چه زمانی خرید و فروش مکروه است؟
5 - اقاله را توضیح دهید.
6 - برای غش در معامله چهار مثال بزنید.

درس (51) خرید و فروش (2)