فهرست کتاب


آموزش فقه

محمد حسین فلاح زاده

احکام معامله نسیه

1 - در معامله نسیه باید مدت کاملاً معلوم باشد. پس اگر جنسی را بفروشد که سر خرمن قیمت آن را بگیرد چون مدت آن کاملاً مشخص نشده معامله باطل است(906).
2 - اگر جنسی را نسیه بفروشد بعد از تمام شدن مدتی که قار گذاشته اند می تواند پول آن را مطالبه نماید ولی اگر خریدار نتواند بپردازد باید او را مهلت دهد(907).
3 - اگر به کسی که قیمت جنسی را نمی داند مقداری نسیه دهد و قیمت آن را به او نگوید معامله باطل است، ولی اگر به کسی که قیمت نقدی جنس را می داند نسیه بدهد و گران تر حساب کند؛ مثلاً بگوید جنسی را که به تو نسیه می دهم تومانی یک ریال از قیمتی که نقد می فروشم گران تر حساب می کنم و او قبول کند اشکال ندارد(908).

استفتاء

س - بایع در ضمن معامله نسیه شرط می کند که اگر مشتری زودتر از وقت معین وجه را بپردازد فلان مقدار از ثمن کم شود صحیح است یا خیر؟
ج - اشکال ندارد(909).

پرسش

1 - در چه صورتی خرید و فروش به عنوان یک شغل واجب خواهد بود؟
2 - خرید و فروش کیف و کفش جرمی ساخت کشورهای غیر اسلامی چه حکمی دارد. چرا؟
3 - خرید و فروش زیورآلات طلای مردانه چه حکمی دارد. چرا؟
4 - در چه زمانی خرید و فروش مکروه است؟
5 - اقاله را توضیح دهید.
6 - برای غش در معامله چهار مثال بزنید.