فهرست کتاب


آموزش فقه

محمد حسین فلاح زاده

خمس سرمایه

1 - سرمایه کسب و ابزار کار اگر از درآمد کسب و حقوق تهیه شده خمس دارد(830).
2 - اگر زمین موات را برای کشاورزی احیا کند، اصل زمین نیز خمس دارد(831).

استفتاء

س - باغی را احداث کرده هم برای کسب و امرار معاش و هم استفاده شخصی از میوه های آن، ایا اصل درختهای میوه خمس دارد یا نه؟ و آیا جزء راس اکمال است یا نه؟
ج - خمس دارد(832).

معدن

هر آنچه که در عرف مردم معدن نامیده شود، اگر محصول آن به حد نصاب برسد خمس دارد که از جمله معادن می توان: طلا، نقره، سرب، مس، نفت، ذغال سنگ، فیروزه، عقیق و نمک را نام برد(833).