فهرست کتاب


آموزش فقه

محمد حسین فلاح زاده

درس (43) زکات

... و اقیموا الصلوه وءاتوا الزکوه و اقرضوا الله قرضا حسنا وما تقدموا لانفسکم من خیر تجدوه عندالله هو خیرا و اعظم اجرا...
... و نماز را بر پا دارید و زکات را بپردازید و قرض نیکو به خدا بدهید و هر کار خوبی برای خویش پیش فرستید، آن را نزد خداوند بهتر و با پاداشی بیشتر باز خواهید یافت.
(سوره مزمل، آیه 20)
یکی از وظایف مهم اقتصادی مسلمانان، پرداخت زکات است.
از اهمیت زکات همین بس که در قرآن مجید، پس از نماز آمده و نشانه ایمان و عامل رستگاری شمرده شده است(774).
در روایات متعددی که از معصومین - علیهم السلام - نقل شده، آمده است: کسی که از پرداخت زکات جلوگیری کند، از دین خارج است(775).
زکات موارد معینی دارد، یک قسم از آن مالیات بدن و حیات است که هر سال یک مرتبه در روز عید فطر پرداخت می شود و تنها بر کسانی که قدرت مالی پرداخت آن را دارند واجب است.
قسم دیگر، زکات اموال است، که متعلقات معینی دارد و می توان آنها را به سه دسته تقسیم کرد:
صفحه 253 نیاز به اسکن دارد.

حد نصاب

زکات این اشیاء در صورتی واجب می شود که به مقدار مشخصی برسد، که به آن مقدار حد نصاب می گویند؛ یعنی اگر محصول به دست آمده و یا دست آمده و یا تعداد دام یا طلا و نقره موجود، از حد نصاب کمتر باشد، زکات ندارد.

نصاب غلات (776)

تمام غلات چهار گانه، یک نصاب دارد که حدود 850 کیلو گرم است، بنابراین اگر محصول به دست آمده از این مقدار کمتر باشد، زکات ندارد(777).