فهرست کتاب


آموزش فقه

محمد حسین فلاح زاده

محرمات اعتکاف

انسان در حال اعتکاف از این کارها باید پرهیز کند:
1 - امور جنسی و شهوت آمیز؛ مانند بوسه، لمس، آمیزش
2 - استمنا (بنابر احتیاط واجب)
3 - بوییدن چیزهای خوشبو و عطریات حتی گیاهان خوشبو، همراه با لذت.
4 - خرید و فروش
5 - سایر انواع تجارت؛ مثل صلح و اجاره و غیر اینها (بنابر احتیاط واجب).
6 - جدال در امور دینی و دنیوی برای غلبه بر دیگری و اظهار فضل و برتری بر او(772).

پرسش

1 - با مارجعه به کتب مفصل فقهی دو مورد از مواردی که روزه در سفر صحیح است بیان فرمایید(773).
2 - شخصی که از سفر به وطن بر می گردد و مطمئن است قبل از ظهر به وطن می رسد، آیا می تواند مبطلی انجام دهد؟
3 - آیا در حال اعتکاف برای شرکت در نماز جمعه می توان از مسجد خارج شد؟
4 - در چه صورتی می توان اعتکاف را قطع کرد؟
5 - کدامیک از محرمات اعتکاف، قبل از اعتکاف جایز است؟

درس (43) زکات

... و اقیموا الصلوه وءاتوا الزکوه و اقرضوا الله قرضا حسنا وما تقدموا لانفسکم من خیر تجدوه عندالله هو خیرا و اعظم اجرا...
... و نماز را بر پا دارید و زکات را بپردازید و قرض نیکو به خدا بدهید و هر کار خوبی برای خویش پیش فرستید، آن را نزد خداوند بهتر و با پاداشی بیشتر باز خواهید یافت.
(سوره مزمل، آیه 20)
یکی از وظایف مهم اقتصادی مسلمانان، پرداخت زکات است.
از اهمیت زکات همین بس که در قرآن مجید، پس از نماز آمده و نشانه ایمان و عامل رستگاری شمرده شده است(774).
در روایات متعددی که از معصومین - علیهم السلام - نقل شده، آمده است: کسی که از پرداخت زکات جلوگیری کند، از دین خارج است(775).
زکات موارد معینی دارد، یک قسم از آن مالیات بدن و حیات است که هر سال یک مرتبه در روز عید فطر پرداخت می شود و تنها بر کسانی که قدرت مالی پرداخت آن را دارند واجب است.
قسم دیگر، زکات اموال است، که متعلقات معینی دارد و می توان آنها را به سه دسته تقسیم کرد:
صفحه 253 نیاز به اسکن دارد.