فهرست کتاب


آموزش فقه

محمد حسین فلاح زاده

رساندن غبار غلیظ به حلق

1 - اگر روزه دار غبار غلیظی به حلق برساند، روزه اش باطل می شود؛ چه غبار خوراکیها باشد مانند آرد، یا غیر خوراکی مانند خاک.
2 - در این موارد، روزه باطل نمی شود:
غبار غلیظ نباشد.
به حلق نرسد. (فقط به داخل دهان برسد).
بی اختیار به حلق برسد.
نمی داند روزه است.
شک کند غبار غلیظ به حلق رسیده است یا نه(713)؟

دروغ بستن به خدا و پیغمبر

در تمام موارد زیر، دروغ بستن از روی عمد، به خدا، پیغمبر (صلی الله علیه و آله و سلم) یا امام (علیه السلام) روزه را باطل می کند. و بنابر احتیاط واجب دروغ بستن به حضرت زهرا (علیها السلام) و سایر پیامبران (علیهم السلام) همین حکم را دارد:
- در امور دنیوی باشد یا اخروی.
- دروغ نسبت به اقوال آنان باشد یا افعال.
- با گفتار باشد یا نوشتار یا اشاره یا انجام کاری که از آن، نسبت دروغ فهمیده شود.
- به صراحت باشد یا کنایه.
- دروغ را خودش ساخته باشد یا دیگری.
- اخبار باشد یا پاسخ به سوال دیگری.
- دروغی که قبلاً گفته، تصدیق کند؛ یعنی بگوید آنچه گفته ام راست است.
- راستی که قبلاً گفته است، تکذیب کند.

در این موارد روزه باطل نیست:

اگر قصد راستگویی باشد و دروغ در آید.
اگر قصد دروغگویی داشته باشد و راست در آید.
بازگویی دروغی که دیگری ساخته یا گفته، بر وجه نقل و قول یا حکایت اشکال ندارد؛ مثلاً در حالی که روزه است بگوید: یزید گفت: لعبت هاشم بالملک فلا خر جاء ولا وحی نزل(714).