فهرست کتاب


آموزش فقه

محمد حسین فلاح زاده

مبطلات روزه

روزه دار باید از اذان صبح تا مغرب از برخی کارها بپرهیزد و اگر پرهیز نکند، روزه اش باطل می شود، به مجموعه این کارها مبطلات روزه گفته می شود، که عبارتند از:
خوردن و آشامیدن.
دروغ بستن به خدا و پیغمبر (صلی الله علیه و آله و سلم) و جانشینان آن حضرت (علیهم السلام).
رساندن غبار غلیظ به حلق.
فرو بردن تمام سر در آب.
قی کردن.
آمیزش.
استمناء.
باقی ماندن بر جنابت و حیض و نفاس تا اذان صبح.
اماله کردن با چیزهای روان(705).

پرسش

1 - در این ایام، روزه گرفتن چه حکمی دارد؟
12 فروردین، 12 ذی الحجه، 10 محرم، 9 ذی الحجه، اول فروردین و اول شوال
2 - اعتکاف فرزند بدون اجازه پدر چه حکمی دارد؟
3 - مسافری بعد از ظهر قصد می کند ده روز در جایی بماند و تا آن وقت کاری که روزه را باطل می کند انجام نداده، آیا می تواند نیت روزه کند.
4 - آیا کسی که روزه واجب بر عهده اوست می تواند، روزه مستحبی به جا آورد.
5 - در چه صورتی، باطل کردن روزه مستحب است.

درس (40) مبطلات روزه