فهرست کتاب


آموزش فقه

محمد حسین فلاح زاده

روزه های مستحب

روزه گرفتن در تمام ایام سال - بجز روزه های حرام و مکروه - مستحب است ولی نسبت به بعضی از روزه ها تاکید و سفارش بیشتری شده است، که برخی از آنها بدین شرح است:
هر پنجشنبه و جمعه.
اولین چهارشنبه، بعد از دهه اول هر ماه.
روز مبعث (27 ماه رجب).
عید غدیر (18 ذی حجه).
روز میلاد پیامبر اکرم (صلی الله علیه و آله و سلم). (17 ربیع الاول).
روز اول تا نهم ذی الحجه.
روز عرفه چنانچه روزه گرفتن سبب بازماندن از دعاهای آن روز نشود.
روز اول و سوم محرم.
تمام ماه رجب و شعبان.
روز اول فروردین.
13 و 14 و 15 هر ماه(693).

استفتاء

س - کسی که نماز مغربش را بخواند و نماز عشا را فراموش کند، فردای آن شب، روزه بر او واجب است یا نه؟
ج - واجب نیست، اگر چه موافق احتیاط است(694).

روزه های مکروه

روزه مستحبی مهمان بدون اجازه میزبان.
روزه مستحبی مهمان با نهی میزبان.
روزه مستحبی فرزند بدون اجازه پدر.
روزه عاشورا.
روزه عرفه اگر سبب بازماندن از دعاهای آن روز بشود.
روزه روزی که نمی داند عرفه است یا عید قربان(695).