فهرست کتاب


آموزش فقه

محمد حسین فلاح زاده

روزه های حرام (689)

روزه عید فطر (روز اول ماه شوال).
روزه عید قربان (روز دهم ماه ذی حجه).
روزه نذر معصیت.
روزه ایام تشریق (11، 12 و 13 ذی الحجه) برای کسی که در منا است.
روزه سکوت(690).
روزه وصال(691).
روزه آخر شعبان به نیت اول رمضان.
روزه مستحبی فرزند که سبب اذیت و آزار پدر و مادر شود.
روزه مستحبی فرزند که پدر یا مادر او را از آن نهی کرده باشند (به احتیاط واجب).
روزه مستحبی زن که شوهرش او را از آن نهی کرده باشد (به احتیاط واجب)(692).

روزه های مستحب

روزه گرفتن در تمام ایام سال - بجز روزه های حرام و مکروه - مستحب است ولی نسبت به بعضی از روزه ها تاکید و سفارش بیشتری شده است، که برخی از آنها بدین شرح است:
هر پنجشنبه و جمعه.
اولین چهارشنبه، بعد از دهه اول هر ماه.
روز مبعث (27 ماه رجب).
عید غدیر (18 ذی حجه).
روز میلاد پیامبر اکرم (صلی الله علیه و آله و سلم). (17 ربیع الاول).
روز اول تا نهم ذی الحجه.
روز عرفه چنانچه روزه گرفتن سبب بازماندن از دعاهای آن روز نشود.
روز اول و سوم محرم.
تمام ماه رجب و شعبان.
روز اول فروردین.
13 و 14 و 15 هر ماه(693).

استفتاء

س - کسی که نماز مغربش را بخواند و نماز عشا را فراموش کند، فردای آن شب، روزه بر او واجب است یا نه؟
ج - واجب نیست، اگر چه موافق احتیاط است(694).