فهرست کتاب


آموزش فقه

محمد حسین فلاح زاده

احکام کلی

1 - تمام نمازهای مستحبی، دو رکعت است، مگر نماز وتر و اعرابی.
2 - هیچ کدام از نمازهای مستحبی اذان و اقامه ندارد.
3 - در هیچکدام از نمازهای مستحبی خوانده سوره پس از حمد لازم نیست، مگر آن که خواندن سوره معینی در آن شرط شده باشد(683).

پرسش

1 - آیا باران شدید و جاری شدن سیل موجب نماز آیات است یا نه؟
2 - معمولاً بعد از یک زلزله شدید، پس از لرزه هایی نیز رخ می دهد، آیا برای هر کدام آنها به طور جداگانه نماز آیات واجب است؟
3 - برای کیفیت انجام نماز آیات چهار نمونه دیگر بیان کنید.
4 - نوافل نماز عصر و عشاء، چند رکعت است و چه وقت خوانده می شود؟
5 - نماز عید چند قنوت و چند رکوع دارد؟

درس (39) روزه

یا ایها الذین ءامنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون.
ای مومنان، روزه بر شما واجب شده، چنانچه بر پیشینیان شما نیز واجب بود، تا پرهیزکار (با تقوا) شوید.
(سوره بقره، آیه 183)