فهرست کتاب


آموزش فقه

محمد حسین فلاح زاده

چگونگی نماز آیات

1 - نماز آیات دو رکعت است و در هر رکعت پنج رکوع دارد.
2 - در نماز آیات، قبل از هر رکوع، سوره حمد و سوره دیگری از قرآن خوانده می شود، که در این صورت، در دو رکعت، ده حمد و ده سوره خوانده می شود، ولی می توان یک سوره را پنج قسمت کرده و قبل از هر رکوع یک قسمت از آن را خواند، که در این صورت، در دو رکعت دو حمد و دو سوره خوانده می شود.
در اینجا با تقسیم سوره اخلاص چگونگی نماز آیات را می آوریم.

رکعت اول

حمد و بسم الله الرحمن الرحیم - رکوع.
قل هو الله احد - رکوع.
الله الصمد - رکوع.
لم یلد و لم یولد - رکوع.
ولم یکن له کفوا احد - رکوع.
و سپس سجده ها را به جا آورده، برای رکعت دوم بر می خیزد.

رکعت دوم

رکعت دوم را نیز مانند رکعت اول به جا می آورد و سپس با تشهد و سلام، نماز را به پایان می برد(663).