فهرست کتاب


آموزش فقه

محمد حسین فلاح زاده

درس (38) نماز آیات، نمازهای مستحب

نماز آیات

یکی از نمازهای واجب نماز آیات است که به سبب برخی حوادث آسمانی یا زمینی واجب می شود؛ مانند:
زلزله
خسوف (ماه گرفتگی)
کسوف (خورشید گرفتگی)
هر چند کسی هم از آن نترسد.
رعد و برق و بادهای زرد و سرخ و سیاه و مانند آن، اگر بیشتر مردم بترسند(662).

چگونگی نماز آیات

1 - نماز آیات دو رکعت است و در هر رکعت پنج رکوع دارد.
2 - در نماز آیات، قبل از هر رکوع، سوره حمد و سوره دیگری از قرآن خوانده می شود، که در این صورت، در دو رکعت، ده حمد و ده سوره خوانده می شود، ولی می توان یک سوره را پنج قسمت کرده و قبل از هر رکوع یک قسمت از آن را خواند، که در این صورت، در دو رکعت دو حمد و دو سوره خوانده می شود.
در اینجا با تقسیم سوره اخلاص چگونگی نماز آیات را می آوریم.