فهرست کتاب


آموزش فقه

محمد حسین فلاح زاده

پرسش

1 - تفاوت نماز جمعه با نماز ظهر چیست؟
2 - شرایط نماز جمعه علاوه بر شرایط نماز جماعت چیست؟
3 - آنچه که در هر دو خطبه باید خوانده شود چیست؟
4 - آگاهیهایی که امام جمعه سزاوار است داشته باشد چیست؟
5 - آنچه بر امام جمعه و نماز گزاران هنگام ایراد خطبه ها واجب می باشد چیست؟
6 - اگر به رکعت دوم نماز جمعه برسیم، برای اقتدا تکلیف چیست؟ آیا خواندن نماز ظهر لازم است؟

درس (38) نماز آیات، نمازهای مستحب

نماز آیات

یکی از نمازهای واجب نماز آیات است که به سبب برخی حوادث آسمانی یا زمینی واجب می شود؛ مانند:
زلزله
خسوف (ماه گرفتگی)
کسوف (خورشید گرفتگی)
هر چند کسی هم از آن نترسد.
رعد و برق و بادهای زرد و سرخ و سیاه و مانند آن، اگر بیشتر مردم بترسند(662).