فهرست کتاب


آموزش فقه

محمد حسین فلاح زاده

پرسش

1 - در رکعت سوم و چهارم نماز چه وقت می توان اقتدا کرد؟
2 - تقدم و تاخر از امام جماعت در افعال نماز چه حکمی دارد؟
3 - اگر ماموم تکبیر بگوید و نماز را شروع کند و رد حال رفتن به رکوع، امام جماعت از رکوع برخیزد تکلیف چیست؟
4 - اگر نمازگزاران صف جلو فرادا شود، نماز افراد صفهای بعد چه حکمی دارد؟
5 - اگر انسان به نماز جماعت حاضر شود و نداند رکعت چندم است، آیا می تواند اقتدا کند؟

درس (37) نماز جمعه

یا ایها الذین ءامنوا اذا نودی للصلوه من یوم الجمعه فاسعوا الی ذکر الله وذروا البیع ذلکم خیر لکم ان کنتم تعلمون.
ای کسانی - ایمان آورده اید، چون برای نماز جمعه ندا داده می شود، به سوی ذکر خدا بشتابید و داد و ستد را رها کنید، اگر بدانید این برای شما بهتر است.
(سوره جمعه، آیه 9)
یکی از اجتماعات هفتگی مسلمانان نماز جمعه است و نماز گزاران در روز جمعه می توانند به جای نماز ظهر، نماز جمعه بخوانند(651).

اهمیت نماز جمعه

امام خمینی (قدس سره) در اهمیت نماز جمعه چنین نگاشته اند:
نماز جمعه و دو خطبه آن، مانند حج و نماز عید فطر و قربان، از مراسم بزرگ مسلمانان است، ولی متاسفانه، مسلمانان از وظایف مهم سیاسی این عبادت، غافل و ناآگاهند، در صورتی که انسانی، با اندک مطالعه و دقت در احکام کشوری، سیاسی، اجتماعی و اقتصادی اسلام در می یابد که اسلام دین سیاست است و کسی که دین را از سیاست جدا می داند، نادانی است که نه اسلام را می شناسد و نه سیاست را.(652)
چگونگی نماز جمعه