فهرست کتاب


آموزش فقه

محمد حسین فلاح زاده

برخی از مستحبات و مکروهات نماز جماعت:

1 - مستحب است امام در وسط صف بایستد و اهل علم و کمال و تقوا در صف اول بایستند.
2 - مستحب است صفهای جماعت منظم باشد و بین کسانی که در یک صف ایستاده اند فاصله نباشد.
3 - مستحب است بعد از گفتن قد قامت الصلوه مامومین برخیزند.
4 - مستحب است امام جماعت حال مامومی را که از دیگران ضعیف تر است رعایت کند و عجله نکند، تا افراد ضعیف برسند و قنوت و رکوع و سجود را طول ندهد، مگر آن که بداند همه کسانی که به او اقتدا کرده اند به طولانی شدن مایلند.
5 - اگر در صف های جماعت جا باشد، مکروه است انسان تنها بایستد.
6 - مکروه است ماموم ذکرهای نماز را طوری بگوید که امام بشنود(650).

پرسش

1 - در رکعت سوم و چهارم نماز چه وقت می توان اقتدا کرد؟
2 - تقدم و تاخر از امام جماعت در افعال نماز چه حکمی دارد؟
3 - اگر ماموم تکبیر بگوید و نماز را شروع کند و رد حال رفتن به رکوع، امام جماعت از رکوع برخیزد تکلیف چیست؟
4 - اگر نمازگزاران صف جلو فرادا شود، نماز افراد صفهای بعد چه حکمی دارد؟
5 - اگر انسان به نماز جماعت حاضر شود و نداند رکعت چندم است، آیا می تواند اقتدا کند؟

درس (37) نماز جمعه

یا ایها الذین ءامنوا اذا نودی للصلوه من یوم الجمعه فاسعوا الی ذکر الله وذروا البیع ذلکم خیر لکم ان کنتم تعلمون.
ای کسانی - ایمان آورده اید، چون برای نماز جمعه ندا داده می شود، به سوی ذکر خدا بشتابید و داد و ستد را رها کنید، اگر بدانید این برای شما بهتر است.
(سوره جمعه، آیه 9)
یکی از اجتماعات هفتگی مسلمانان نماز جمعه است و نماز گزاران در روز جمعه می توانند به جای نماز ظهر، نماز جمعه بخوانند(651).