فهرست کتاب


آموزش فقه

محمد حسین فلاح زاده

پرسش

1 - کارمندانی که چندین سال در شهری کار می کنند، آیا آنجا وطن آنان محسوب می شود؟
2 - در چه صورتی ممکن است جایی که زادگاه انسان نیست و قصد ماندن همیشگی را نیز ندارند، حکم وطن داشته باشد؟
3 - شخصی برای انجام کاری به شهری مسافرت می کند و می داند که کار او بیش از ده روز طول می کشد، ولی پس از گذشت سه روز متوجه می شود که پنج روز دیگر، کارش به انجام می رسد و از آنجا خواهد رفت، تکلیف نمازهای خوانده شده وی در ایامی که گذشته و پنج روز آینده چیست؟
4 - شخصی به گمان آن که سفرش کمتر از هشت فرسخ است، نماز را تمام خوانده و پس از تمام متوجه می شود که بیش از هشت فرسخ بوده، نمازهای خوانده شده چه حکمی دارد؟
5 - کسی که می داند یکی از نمازهای یومیه اش قضا شده ولی نمی داند کدام بوده تکلیفش چیست؟
6 - آیا در سفری که نماز شکسته است می توان فضای نماز چهار رکعتی خواند؟
7 - در حادثه ای پدر و پسر بزرگ از فوت می کنند، آیا نماز قضای پدر، بر پسر بعدی او واجب است؟

درس (35) نماز جماعت (1)

قال رسول الله (صلی الله علیه و آله و سلم): صلاه الرجل فی جماعه خیر من صلاته فی بیته اربعین سنه. قیل: یا رسول الله! صلاه یوم؟ قال (صلی الله علیه و آله و سلم): صلاه واحده
پیامبر اکرم فرمود: یک نماز با جماعت، بهتر از چهل سال نماز فرادا در خانه است. پرسیدند: آیا یک روز نماز؟ فرمود: بلکه یک نماز.
(مستدرک الوسائل، ج 6، ص 466)
وحدت امت اسلامی از مسائلی است که اسلام به آن اهمیت بسیار داده است و برای حفظ و ادامه آن، برنامه های ویژه ای دارد که یکی از آنها نماز جماعت است.

اهمیت نماز جماعت

گذشته از آن که در روایات برای نماز جماعت اجر و پاداش بسیاری وارد شده است، با دقت در برخی از مسائل فقهی، به اهمیت این عبادت پی بریم و در اینجا به برخی از آنها اشاره می کنیم:
1 - مستحب است نمازهای واجب، به خصوص نمازهای یومیه، را به جماعت بخوانند.
2 - شرکت در نماز جماعت برای هر کس مستحب است، به ویژه برای همسایه مسجد.
3 - مستحب است، انسان صبر کند که نماز را به جماعت بخواند.
4 - نماز جماعت، هر چند اول وقت خوانده نشود، از نماز فرادای اول وقت بهتر است.
5 - نماز جماعتی که مختصر خوانده می شود، از نماز فرادایی که طول بدهد بهتر است.
6 - سزاوار نیست انسان بدون عذر نماز جماعت را ترک کند.
7 - حاضر که جماعت از روی بی اعتنایی به آن، جایز نیست.
8 - وقتی که جماعت برپا می شود، مستحب است کسی که نمازش را فرادا خوانده دوباره به جماعت بخواند.
9 - امام یا ماموم می تواند نمازی را که به جماعت خوانده، دوباره به جماعت بخواند، در صورتی که جماعت دوم و اشخاص آن غیر از اول باشد(618).