فهرست کتاب


آموزش فقه

محمد حسین فلاح زاده

پرسش

1 - اگر نماز گزار سهواً کلمه ای بگوید که معنا داشته باشد، نمازش چه حکمی دارد؟
2 - اگر کسی به نمازگزار بگوید: سلام آیا جواب آن واجب آیت و در صورت وجوب چگونه باید جواب دهد؟
3 - اگر در بین قرائت برای آنکه کسی را متوجه امری کند، الله اکبر بگوید، نماز چه حکمی دارد؟
4 - در چه صورتی می توان برای پرداخت بدهی مردم نماز را رها کرد؟
5 - اگر مسافر در بین نماز متوجه شود قطار آماده حرکت است، آیا می تواند نمازش را رها کند؟
6 - دو کاری که اهل سنت در نماز انجام می دهند و شیعه از آن پرهیز می کند، بلکه مبطل نماز می داند کدام است؟

درس (30) شکیات نماز (1)

اقسام شک در نماز (529)

صفحه 180 نیاز به اسکن دارد.