فهرست کتاب


آموزش فقه

محمد حسین فلاح زاده

تعقیب نماز

تعقیب (در بحث نماز) یعنی مشغول شدن به ذکر و دعا و قرآن بعد از سلام نماز.
1 - بهتر است در حال تعقیب رو به قبله باشد.
2 - لازم نیست تعقیب به عربی باشد، ولی بهتر است چیزهایی را که در کتابهای دعا دستور داده اند بخواند.
3 - گفتن تسبیح حضرت زهرا؛ یعنی: 34 مرتبه الله اکبر و 33 مرتبه الحمدلله و 33 مرتبه سبحان الله مستحب است(506).

استفتاء

س - آیا بعد از نمازها شعارهای اسلامی بگوییم یا تسبیحات حضرت زهرا (علیها السلام) را؟ با توجه به تاکید فراوان روایات درباره تسبیحات حضرت زهرا بعد از نماز.
ج - اختیار با نمازگزار است و جمع بین هر دو بهتر است(507).

پرسش

1 - کسی که نمی تواند برای سجده به طور کامل خم شود، اگر مهر را با دست بالا بیاورد و به پیشانی بگذارد چه حکمی دارد؟ چرا؟
2 - اگر در حال تشهد یادش بیاید که یک سجده بجا آورده، تکلیف چیست؟
3 - مراعات کدام یک از شرایط و واجبات سجده نماز در سجده واجب قرآن نیز لازم است؟
4 - اگر در رکعت سوم نماز متوجه شود، تشهد را فراموش کرده، تکلیف چیست؟
5 - کدام یک از اجزای نماز اگر فراموش شود، قضا دارد؟