فهرست کتاب


آموزش فقه

محمد حسین فلاح زاده

موالات

1 - موالا، یعنی پشت سر هم بودن اجزای نماز و فاصله نینداختن بین آنها.
2 - اگر بقدری بین اجزای نماز فاصله بیندازد که نگویند نماز می خواند، نمازش باطل است(501).
3 - طول دادن رکوع و سجود و خواندن سوره های بزرگ، موالات را به هم نمی زند(502).

قنوت

1 - مستحب است در رکعت دوم نماز، بعد از حمد و سوره و پیش از رکوع، قنوت بخواند.
- در نماز جمعه، در هر رکعت یک قنوت،
- در نماز آیات در هر رکعت پنج قنوت،
- در نماز عید فطر و قربان، در رکعت اول پنج قنوت و در رکعت دوم چهار قنوت. و در نماز وتر که یک رکعت است، خواندن قنوت بیش از رکوع مستحب است(503).
2 - در قنوت هر ذکری بگوید اگر چه یک سبحان الله باشد کافی است، و می تواند این دعا را بخواند.
ربنا اتنا فی الدنیا حسنه و فی الاخره حسنه و قنا عذاب النار(504).
3 - اگر نماز گزار بخواهد قنوت بخواند، بنابر احتیاط واجب باید دستها را بلند کند و مستحب است دستها را تا مقابل صورت بالا آورد و کف دستها رو به آسمان باشد(505).

تعقیب نماز

تعقیب (در بحث نماز) یعنی مشغول شدن به ذکر و دعا و قرآن بعد از سلام نماز.
1 - بهتر است در حال تعقیب رو به قبله باشد.
2 - لازم نیست تعقیب به عربی باشد، ولی بهتر است چیزهایی را که در کتابهای دعا دستور داده اند بخواند.
3 - گفتن تسبیح حضرت زهرا؛ یعنی: 34 مرتبه الله اکبر و 33 مرتبه الحمدلله و 33 مرتبه سبحان الله مستحب است(506).