فهرست کتاب


آموزش فقه

محمد حسین فلاح زاده

سجده واجب قرآن

1 - در چهار سوره قرآن، آیه سجده وجود دار که اگر انسان آن آیه را بخواند یا وقتی که دیگری آن را می خواند به آن گوش دهد، بعد از تمام شدن آن آیه باید فوراً سجده کند(487).
2 - سوره هایی که آیه سجده دارد.
1 - سوره شماره 32 سجده، آیه 15.
2 - سوره شماره 41 فصلت، آیه 37.
3 - سوره شماره 53 نجم، آیه آخر
4 - سوره شماره 96 علق، آخرین آیه (488)
3 - چنانچه سجده را فراموش کند، هر وقت یادش آمد باید سجده کند(489).
4 - اگر آیه سجده را از ضبط صوت بشنود، لازم نیست سجده کند(490).
5 - اگر آیه سجده را از بلندگو یا رادیو یا تلویزیون بشنود، چنانچه صدای انسان را می رساند و از نوار استفاده نمی شود، یعنی همان وقت که صدا پخش می شود، شخصی در حال خواندن آن آیه است و این وسیله، صدای او را می رساند واجب است سجده کند(491).
6 - هنگام سجده برای این آیه ها، باید پیشانی را بر چیزی که سجده بر آن صحیح است بگذارد ولی مراعات سایر شرایط سجده لازم نیست(492).
7 - گفتن ذکر در این سجده واجب نیست، اما مستحب می باشد(493).

تشهد

1 - در رکعت دوم و آخر نماز، نماز گزار باید بعد از سجده دوم بنشیند و در حال آرام بودن بدن، تشهد بخواند، یعنی بگوید:
اشهدان لا اله الا الله وحده لا شریک له و اشهدان محمدا عبده و رسوله اللهم صل علی محمد و ال محمد(494).
2 - اگر تشهد را فراموش کند و بایستد و پیش از رکوع یادش بیاید که تشهد را نخوانده، باید بنشیند و تشهد را بخواند و دوباره بایستد و آنچه باید در آن رکعت خوانده شود، بخواند و نماز را تمام کند و اگر در رکوع یا بعد از آن یادش بیاید، باید نماز را تمام کند و بعد از سلام نماز، تشهد را قضا کند و بنابر احتیاط واجب دو سجده سهو بجا آورد(495).

سلام

1 - در رکعت آخر هر نماز پس از تشهد باید سلام دهد و نماز را به پایان ببرد.
2 - مقدار واجب سلام یکی از این دو جمله است:
السلام علینا و علی عبادالله الصالحین.
السلام علیکم و رحمه الله و برکاته(496).
3 - مستحب است قبل از این دو سلام بگوید:
السلام علیک ایها النبی و رحمه الله و برکاته.
و هر سه را نیز بگوید(497).