فهرست کتاب


آموزش فقه

محمد حسین فلاح زاده

شرایط مطهر بودن آب (300)

1 - مطلق باشد.
2 - پاک باشد.
3 - هنگام تطهیر شی ء نجس، مضاف نشود.
4 - هنگام تطهیر شی ء نجس، بو یا رنگ یا مزه نجاست نگیرد.
5 - پس از آب کشیدن چیز نجس، عین نجاست در آن نباشد.

استفتاء

س - اگر شخصی در عبادات یا طهارت و نجاست دچار وسواسی شده باشد و زیاد شک کند تکلیف شرعی او چیست؟
ج - نباید به شکهای خود اعتنا کند و اگر اعتنا کند کار حرامی کرده است و هر عمل را بیش از یک بار نباید انجام دهد و اگر انجام دهد حرام است و هرگاه شک در نجاست چیزی یا صحت عمل کرد، باید بنابر طهارت و صحت بگذارد و اگر بر خلاف آن عمل کرد جایز نیست(301).

پرسش

1 - فرشی که به بول دختر بچه شیر خواری نجس شده، با آب قلیل یا کر چگونه باید تطهیر کرد؟
2 - اگر در ظرفی که مقداری برنج در آن خیسانده اند فضله موشی یافت شود، تکلیف چیست؟
3 - در تطهیر اشیاء نجس با آب، چه چیزی را بیش از همه اشیاء باید شستشو داد؟
4 - شرایط مطهر بودن آب را بر شمارید.
5 - اگر گربه ای یا گوسفندی داخل چاهی بیفتد و بمیرد، آب چاه چه وقت پاک می شود؟