فهرست کتاب


آموزش فقه

محمد حسین فلاح زاده

چگونه چیز پاک نجس می شود؟

در درس پیش آمد که در عالم، همه چیز پاک است، مگر برخی از آنها، ولی چیزهای پاک هم ممکن است به وسیله برخورد با نجاسات، نجس شود، البته در صورتی که یکی از آن دو (چیز پاک یا نجس) طوری تر باشد که رطوبت یکی از آن دو به دیگری برسد(270).

در موارد زیر حکم به پاکی می شود:

نداند پاک و نجس به هم برخورد کرده اند یا نه.
نداند چیز پاک و نجس مرطوب بوده اند یا نه.
نداند رطوبت یکی به دیگری سرایت کرده است یا نه(271).

چند مساله:

1 - خوردن و آشامیدن و چیز نجس حرام است(272).
2 - اگر انسان ببیند کسی چیز نجسی را می خورد یا با لباس نجس نماز می خواند، لازم نیست به او تذکر دهد(273).
3 - چیز پاک را از انسان شک کند نجس شده یا نه، پاک است و جستجو و وارسی هم لازم نیست، هر چند بتواند نجس بودن یا پاک بودن آن را بفهمد، بنابر این در نمونه مثالهایی که آورده می شود، حکم به طهارت می شد و نیاز به سوال کردن و تحقیق و پرهیز نیست (274)، بنابراین:
عطر و ادکلنی که غیر مسلمان ساخته است ولی معلوم نیست که با بدن وی تماس داشته است یا نه، پاک است.
وسایل و لوازمی که در هتل ها یا منزلها - در کشورهای غیر اسلامی - وجود دارد، از جمله ظروف غذا، حوله، حمام، دستشویی، صابون، رختخواب، تخت، فرش و سایر چیزها اگر یقین به تماس با بدن کافر به گونه ای که رطوبت سرایت کرده باشد و یا یقین به نجس شدن آن از راه دیگر نمی باشد، پاک است.
صندلی اتوبوس و تاکسی در کشورهای غیر اسلامی، در مواقعی که باران می بارد و بدن خیس است، ولی یقین به نجس شدن صندلی ماشین وجود ندارد، با نشستن بر آن، بدن نجس نمی شود.
استفاده از قاشق، چنگال، بشقاب، لیوان و سایر امکانات در رستورانها، در صورتی که یقین به نجس شدن آنها نباشد، پاک است.
نوشابه ها و سایر نوشیدنیهایی که اصل آنها پاک و حلال است و معلوم نیست که با بدن کافر تماس داشته است یا نه پاک است. (امروزه غالباً اینگونه چیزها را بیشتر با دستگاه می سازند و پر می کنند).
خوراکی هایی که قبیل: قند، شکر، بیسکویت، شکلات، آدامس و غیره، اگر در ساخت آنها غیر مسلمان دست داشته باشد، ولی یقین به تماس با بدن وی نداریم و به گونه ای دیگر نجس نشده، پاک است.
حبوبات و سبزیجات و میوه هایی که غیر مسلمان می فروشد و یقین به نجس شدن آنها نیست، پاک می باشد هر چند غیر مسلمان آن را کاشته و چیده و حمل کرده باشد.
روغن؛ اعم از حیوانی و غیر آن، که یقین به نجس بودن یا نجس شدن آن نباشد پاک است.
مایعات مورد نیاز وسایل نقلیه یا منزل؛ اعم از بنزین، گازوئیل، نفت سفید، روغن، گریس و غیره که استخراج و تصفیه و توزیع آن به دست غیر مسلمان است ولی یقین به نجس شدن آن نیست، پاک می باشد.
وسایل که برای کار به غیر مسلمان داده شده؛ مانند پاچه برای دوخت لباس و ماشین برای تعمیر، اگر پس از تحویل گرفتن، یقین به نجس شدن آن نباشد، پاک است.
لباسی که برای شستن یا اتو کردن به خشک شویی داده شده و غیر مسلمان کار آن را انجام داده است در صورتی که یقین به نجس شدن آن نباشد، پاک است.
نان و دیگر پختنیها، که غیر مسلمان طبخ آن را انجام داده و ماده اولیه آن پاک بوده است و ما یقین به نجس شدن آن نداریم، پاک می باشد.
اگر مسلمانی با کفار دست بدهد، در حالی که دست او رطوبت ندارد و یا رطوبت به حدی نیست که سرایت کند یا یقین به سرایت نباشد، دستش نجس نمی شود.