فهرست کتاب


آموزش فقه

محمد حسین فلاح زاده

شراب

1 - شراب و هر مایع مست کننده نجس است(258).
2 - مایع مست کننده (که در اصل مایع می باشد) گر چه به شکل جامد در آید نجس است(259).
3 - شی ء جامد مست کننده؛ مانند بنگ و حشیش نجس نیست، هر چند آن را ساییده و با آب مخلوط کنند و به صورت مایع در آورند(260).
4 - آب انگور جوش آمده اگر مست کننده باشد، نجس است و اگر مست کننده نباشد، گرچه خوردن آن حرام است ولی نجس نیست(261).
5 - خرما و کشمش را اگر همراه غذا (مثل برنج) بپزند حرام نیست، هر چند به جوش آید(262).

استفتاء

س - آیا الکل صنعتی که در انواع اودکلن و عطرها و برخی رنگها و داروها و امثال آن به کار می رود پاک است یا خیر؟
ج - الکل صنعتی پاک است، مگر آن که یقین به نجاست آن پیدا شود(263).

کافر

این افراد کافر و نجس هستند:
منکر خدا (کسی که وجود خداوند را انکار کند).
منکر توحید (کسی که برای خدا شریک قرار دهد).
منکر پیامبری حضرت محمد (صلی الله علیه و آله و سلم)، (کسی که نبوت پیامبر اکرم را انکار کند).
منکر ضروری دین؛ (264) در صورتی که بداند آن چیز ضروری دین است و انکار آن به انکار رسالت یا تکذیب پیامبر (صلی الله علیه و آله و سلم) یا نقص دین برگردد.
کسی که به ائمه اطهار دشنام دهد یا با آنها دشمنی ورزد، هر چند با یکی از آنها(265).