فهرست کتاب


آموزش فقه

محمد حسین فلاح زاده

پرسش

1 - ادرار و مدفوع و خون چه حیواناتی نجس است؟
2 - مردار این حیوانات چه حکمی دارد: مرغ، مرغابی، موش، میش، مار، ماهی، سوسک، مارمولک؟
3 - کیف و کفش و کلاهی که ساخت کشورهای غیر اسلامی است ولی در کشور اسلامی به فروش می رسد. پاک است یا نجس؟
4 - خون این حیوانات چه حکمی دارد: گنجشک گوسفند، پشه، قورباغه؟
5 - آیا از پشم گوسفند مرده می توان استفاده کرد؟
6 - اگر بدن انسان خراش بردارد و قسمتی از پوست آن کنده شود. آیا پوست جدا شده پاک است؟

درس (17) نجاسات

احکام خون

1 - خون انسان و هر حیوانی که خون جهنده دارد نجس است؛ مانند: مرغ و گوسفند.
2 - خون حیوانی که جهنده نیست، پاک است: مانند ماهی و پشه.
3 - خونی که گاهی در تخم مرغ یافت می شود نجس نیست، ولی بنابر احتیاط واجب باید از خوردن آن اجتناب کرد و اگر خون را با زرده تخم مرغ به هم بزنند که از بین برود، خوردن زرده هم مانعی ندارد.
4 - خونی که از لای دندان (لثه) می آید، اگر با آب دهان مخلوط شده و از بین برود پاک است و در آن صورت فرو بردن آب دهان هم اشکال ندارد.
5 - خونی که به واسطه کوبیده شدن زیر ناخن یا زیر پوست می میرد، اگر به گونه ای عوض شود که به آن خون نگویند (استحاله شده و) پاک است و اگر هنوز به آن خون گفته می شود، نجس است (تا زمانی که زیر ناخن یا پوست است و راهی به بیرون ندارد، بیرون آوردن لازم نمی باشد و برای وضو و غسل هم اشکال ندارد)(252).