فهرست کتاب


آموزش فقه

محمد حسین فلاح زاده

غسل مس میت

1 - اگر کسی جایی از بدن خود را به بدن انسان مرده ای که سرد شده و غسلش نداده اند برساند، باید غسل میت کند(168).
2 - در این موارد مس بدن انسان مرده سبب غسل نمی باشد:
انسانی که در میدان نبرد به شهادت رسیده است، در صورتی که در میدان جان دهد.
مرده ای که بدنش گرم است و هنوز سرد نشده است.
مرده ای که غسلش داده اند(169).
3 - غسل مس میت را باید مانند غسل جنابت انجام دهند، ولی کسی که غسل مس میت کرده، اگر بخواهد نماز بخواند، باید وضو هم بگیرد(170).
4 - اگر چند میت را مس کند یا یک میت را چند بار مس نماید، یک غسل کافی است(171).
5 - برای کسی - بعد از مس میت غسل نکرده است، توقف در مسجد و خواندن سوره هایی که سجده واجب دارد مانعی ندارد ولی برای نماز و مانند آن باید غسل کند و وضو بگیرد(172).
برای مطالعه

غسلهای مستحب

غسلهای مستحب بسیار است، در اینجا به برخی از آنها اشاره می شود و گفته شد که غسلهای مستحب به سه دسته زمانی، مکانی و فعلی تقسیم می شود:

غسلهای زمانی

1 - غسل جمعه که از مستحبات موکد است و وقت آن از اذان صبح روز جمعه تا ظهر است و اگر تا ظهر انجام ندارد تا غروب روز جمعه و در روز شنبه تا ظهر به نیت قضا بجا آورد.
2 - غسلهایی که در شبهای ماه رمضان وارد شده است.
3 - غسل روز عید فطر و قربان.
4 - غسل روزهای هشتم و نهم ذی حجه.
5 - غسل روزهای اول، وسط و آخر ماه رجب.
6 - غسل روز عید غدیر.
7 - غسل روز مبعث.
8 - غسل روز نیمه شعبان.
9 - غسل روز میلاد پیامبر، 17 ربیع الاول.
10 - غسل روز اول فروردین.