فهرست کتاب


آموزش فقه

محمد حسین فلاح زاده

کارهایی که بر جنب حرام است (155)

رساندن جایی از بدن به خط قرآن، اسم خداوند و بنابر احتیاط واجب، اسامی پیامبران و ائمه (علیهم السلام).
رفتن به مسجد الحرام و مسجد النبی (صلی الله علیه و آله و سلم) هر چند از یک در داخل شود و از در دیگر بیرون رود.
توقف در مساجد.
گذاشتن چیزی در مسجد، هر چند از بیرون مسجد باشد.
خواندن سوره هایی از قرآن که سجده واجب دارد حتی یک حرف از آن.
توقف در حرم امامان (علیهم السلام) (بنابر احتیاط واجب).

دو مساله:

1 - اگر جنب از یک در مسجد وارد شود و از در دیگر خارج شود (عبور بدون توقف) مانع ندارد، بجز مسجد الحرام و مسجد النبی که عبور هم جایز نیست(156).
2 - مکانی را که در خانه برای نماز خواندن قرار می دهند و همچنین نماز خانه موسسات و ادارات حکم مسجد ندارد(157).

سوره های سجده دار قرآن(158):

سوره 32 سجده، آیه 15.
سوره 41 فصلت، آیه 37.
سوره 53 نجم، آیه آخر.
سوره 96 علق، آیه آخر.