فهرست کتاب


آموزش فقه

محمد حسین فلاح زاده

منابع فقه (احکام)

1 - قرآن
2 - سنت - قول معصوم (علیه السلام) فعل معصوم (علیه السلام) تقریر معصوم (علیه السلام)
3 - عقل
4 - اجماع (اتفاق فقها بر حکمی از احکام شرعی)

قرآن

که مجموعه وحی الهی بر پیامبر اکرم اسلام (صلی الله علیه و آله و سلم) می باشد و به خواست خداوند بدون هیچگونه نقص و اضافه به دست ما رسیده اولین و بهترین ملاک عمل و منبع استنباط احکام می باشد.

قول معصوم

مجموعه گفتار امام معصوم (علیهم السلام) و دستورها و آموزشهای قولی آنان، که روش درست کرداری را به ما می آموزد، یکی از منابع معتبر فقهی است که در کتب روایی جمع آوری شده است.