فهرست کتاب


آموزش فقه

محمد حسین فلاح زاده

اجتهاد

اجتهاد در لغت به معنای کوشش و تلاش کردن است. و در اصطلاح فقه عبارت است از استنباط و استخراج مسائل شرعی از منابع مربوط به آن.
به شخصی که توانایی اجتهاد را داشته باشد مجتهد می گویند.

منابع فقه (احکام)

1 - قرآن
2 - سنت - قول معصوم (علیه السلام) فعل معصوم (علیه السلام) تقریر معصوم (علیه السلام)
3 - عقل
4 - اجماع (اتفاق فقها بر حکمی از احکام شرعی)

قرآن

که مجموعه وحی الهی بر پیامبر اکرم اسلام (صلی الله علیه و آله و سلم) می باشد و به خواست خداوند بدون هیچگونه نقص و اضافه به دست ما رسیده اولین و بهترین ملاک عمل و منبع استنباط احکام می باشد.