فهرست کتاب


آذرخشی دیگر در آسمان کربلا

آیت الله محمدتقی مصباح یزدی‏‏

- چرا باید حادثه عاشورا را گرامی بداریم؟

- چرا برای بزرگداشت عاشورا از بحث و گفتگو استفاده نمی شود؟

- چرا باید به یاد وقایع عاشورا عزاداری کرد؟