فهرست کتاب


آذرخشی دیگر در آسمان کربلا

آیت الله محمدتقی مصباح یزدی‏‏

چو شرح عشق گوید بی قراری - برد آرامش از هر بردباری

سخن کز دل برآید آتش است آن - که می سوزد تو را تا پرده جان

ناشر.

شبهاتی پیرامون عاشورا و بزرگداشت آن (1)