فهرست کتاب


راه سبز (احکام ویژه دختران دوره دبیرستان)

ستاد اقامه نماز

اخلاق همسرداری

زن فرشته انس خانواده است و با نشاط و طراوت صفا و صمیمیت او همسر و فرزندان در کمال آرامش و شادابی زندگی خواهند کرد.
بنابراین زن باید با ظرافت های اخلاقی خود همیشه کانون خانه و خانواده را گرم و پر حرارت نگه دارد.
در این جا از میان صدها حدیث گرانبها که در این زمینه وجود دارد به ذکر چند حدیث از پیامبر، سخن را به پایان می رسانیم:
1. اگر سجده کردن برای غیر خدا جایز بود، دستور می دادم تا زن در برابر شوهرش سجده کند.(207)
2. حق مرد بر زن این است که زن ملازم خانه باشد و به شوهرش دوستی و محبت و مهربانی کند و از خشم او دوری نماید و آنچه را که مورد رضایت اوست انجام دهد و به پیمانها و وعده های وی وفادار باشد.(208)
3. برای زن شایسته نیست که بیش از توانایی شوهرش او را مجبور کند و شایسته نیست که از شوهرش نزد دیگران شکایت کند چه از نزدیکان باشد چه از غریبه ها.(209)
4. هر زن شوهرداری که به مردان نامحرم دیگری چشم بدوزد مورد خشم شدید پروردگار واقع می شود و خداوند پاداش همه اعمالی را که انجام داده است از بین می برد.(210)
5. هر کس از شما که ایمان به خدا و روز قیامت دارد نباید زینتش را برای غیر شوهرش نمایان کند، و نباید (زیر) روسری و مچ دست خود را آشکار کند هر کس یکی از اینها را برای غیر شوهرش انجام دهد دین خود را تباه کرده و خدا بر او خشمگین است.(211)
6. بهترین زنان شما آن زنی است که بیشتر (از دیگران) برای شوهرش آرایش و زینت کند اما از بیگانگان خود را می پوشاند.(212)
7. هر زنی که با ثروتش بر شوهرش منت بگذارد و به او بگوید: تو از ثروت من ارتزاق می کنی، اگر این ثروت را در راه خدا صدقه بدهد خدا از او نمی پذیرد تا آنکه شوهرش از او راضی شود.(213)
برای تضمین زندگی فردای خود از هم اکنون خود را مهیا سازیم. کتابهای علمی و مذهبی معتبر را مطالعه کنیم. از تجربه و اندوخته های افراد موفق و ناموفق بهره بگیریم و مراکزی را که به عنوان مشاور و راهنمای ازدواج یا خانواده وجود دارد شناسایی کرده و از راهنمایی آنان بهره مند گردیم. به امید فردای سبز سبز و زندگی شیرین شیرین.
خدا یار و نگهدارتان باد.

...................) Anotates (.................
1) نمونه ای از بیان احساسات دانش آموزان شرکت کننده در ششمین دوره مسابقات کشوری احکام (تابستان 1380)

2) دیوان مثنوی طاقدیس (ملا احمد نراقی) / صفحه 124

3) سوره توبه / آیه 122

4) گناه کبیره گناهی است که عذاب شدید و آتش جهنم را در پی دارد

5) اج.یه الاستفتائات / جلد 1 / سوال 15/ تحریر الوسیله / جلد 1 / صفحه 7 / رساله توضیح المسائل / مساله 2

6) بانوی مجتهده سیده نصرت امینی معروف به بانوی اصفهانی در سال 1265 هجری شمسی در اصفهان متولد شد. او سراسر عمرش را صرف تعلیم معارف اسلامی کرد و در رشته های فقه، حکمت، تفسیر قرآن، حدیث و اخلاق تالیفی از خود به یادگار گذاشت. تفسیر مخزن العرفان یکی از آثار این بانوی مجتهده است.

7) رساله توضیح المسائل / مساله 3

8) بحار الانوار / جلد 1 / حدیث 44 / صفحه 176

9) منتهی الامال / صفحه 767

10) ولایت فقیه (حضرت امامخمینی قدس سره) (ص) 149

11) گزیده و اقتباس با اندکی تصرف از کشتی پهلو گرفته (سید مهدی شحاعی) / صفحه 25 تا 130

12) وسائل الشیعه / جلد 18 / حدیث 9 / صفحه 101

13) قانون اساسی / اصل 5

14) سوره نساء / آیه 174

15) الفتاوی الواضحه / جلد 1 / صفحه 83

16) رساله توضیح المسائل / م ساله 739

17) رساله توضیح المسائل / مساله 802.
18) رساله توضیح المسائل / مساله 7و8.
19) رساله توضیح المسائل / مساله 5.
20) استقائات / جلد 2 / صفحه 540 و 559 / سوال 51و 93؛ رساله توضیح المسائل / مساله 2548.
21) رساله توضیح المسائل / مساله 1794.
22) سوره مائده / آیه 6

23) رساله توضیح المسائل / مساله 83، 111، و 115

24) رساله توضیح المسائل / مساله 141

25) رساله توضیح المسائل / مساله 799

26) رساله توضیح المسائل / مساله 692

27) رساله توضیح المسائل / مساله 1065
28) این مقدار مقتضای احتیاط و جمع بین فتاوای مراجع تقلید است.

29) توضیح المسائل / مساله 25

30) توضیح المسائل، مساله 35

31) تجربه الوسیله / جلد 1 / صفحه 13 / مساله 14

32) رساله، توضیح المسائل / مساله 26

33) میزان الحکمه / جلد 4 / حدیث 10314 / صفحه 3302

34) رساله توضیح المسائل / مساله 150 و 155، 159

35) رساله توضیح المسائل / مساله، 159، 160، 161، 162

36) استفتائات / جلد 1، مساله 191 و 120/ سوال 327، 328

37) استفتائات / جلد 1 / صفحه 121 / سوال 330، 331 و 332

38) استفتائات / جلد، 1 / صفحه 88. 89 / مساله 26

39) سوره توبه، آیه 108

40) رساله توضیح المسائل / بعد از مساله 334

41) رساله توضیح المسائل / مساله 345

42) استفتائات / جلد 1 / صفحه 50 / سصوال 90 و 91

43) بحار الانوار / جلد 78 / حدیث 3 28 / صفحه 59

44) استفتائات / جلد 1 / صفحه 50 و 53 / سوال 90 و 91 و 103 و 104

45) استفتائات / جلد 1 / صفحه 53 / سوال 102؛ احکام بانوان (محمد وحیدی) صفحه 97 پ
46) رساله توضیح المسائل / مساله 377
47) استفتائات / جلد 1 / صفحه 56 / سوال 117 و 119

48) رساله توضیح المسائل / مساله 386

49) رساله توضیح المسائل / مساله 385
50) سوره بقره، آیه 222

51) برگرفته از کتاب ازدواج (شهید دکتر پاک نژاد) / جلد 2 / صفحه 170 و 171

52) دانستنیهای پزشکی برای زنان (دکتر کریم توکلیان) صفحه 24 و 25

53) رساله توضیح المسائل / مساله 434، 435، 436، 440 و 441؛ تحریر الوسیله / جلد 1 / صفحه 42 / مساله 8

54) تحریر الوسیله / جلد 1 / صفحه 44 / مساله 13؛ رساله توضیح المسائل / مساله 500
55) رساله، توضیح المسائل / مساله 450 و 469

56) رجوع شود به احکام حائض / مساله 450 به بعد

57) رساله توضیح المسائل / مساله 466
58) سوره احقاف، آیه 15

59) دانستنی های پزشکی برای زنان (دکتر کریم توکلیان) / صفحه 48

60) رساله توضیح المسائل / مساله 511

61) رساله توضیح المسائل / مساله 513

62) رساله توضیح المسائل / مساله 515

63) رساله توضیح المسائل / مساله 391

64) تحریر الوسیله / جلد 1 / صفحه 501

65) رساله تو ضیح المسائل / مساله 392

66) رساله توضیح المسائل / مساله 393 و 394

67) رساله توضیح المسائل / مساله 393، 395، 412

68) رساله توضیح المسائل / مساله 393، 396

69) سوره مائده، آیه 6

70) برگرفته از علل الشرائع / جلد 2 / صفحه 5

71) برگرفته از کشف الغمه / جلد 1 / صفحه 116 و 117

72) العروه الوثقی / جلد 1 / صفحه 136 و 137 و 138

73) العروه الوثقی / جلد 1 / صفحه 131 و 132 /؛ استفتائات / جلد 1 /صفحه 47 / سوال 81

74) رساله توضیح المسائل / مساله 291 و 294؛ استفتائات / جلد 1 / صفحه 36 / سوال 40 ، 41، 42

75) رساله توضیح المسائل / مساله 247

76) استفتائات / جلد 1 / صفحه 39 / سوال 52 و 53؛ رساله توضیح المسائل / مساله 256

77) استفتائات / جلد 1 / صفحه 39 / سوال 51؛ توضیح المسائل / مساله 251

78) رساله توضیح المسائل / مساله 252 و 259

79) رساله توضیح المسائل / مساله 323

80) دیوان اشعار رجاء اصفهانی / صفحه 24

81) برگرفته از بحار الانوار / جلد 79 / صفحه 261 و 262

82) رساله توضیح المسائل / مساله 789؛ العروه الوثقی / جلد 1 / صفحه 391 و 392 / مساله 5و 6

83) رساله توصیح المسائل / مساله 848 و 855

84) استفتائات / جلد 1 / صفحه 267 / سوال 470؛ رساله توضیح المسائل / مساله 894

85) دیوان اقبال لاهوری / صفحه 31

86) برگرفته از بحار الانوار / جلد 79 / صفحه 256 و 257

87) فرازهای از ابعاد روحی، اخلاقی و عرفانی امام خمینی قدس سره / صفحه 70
88) این دعا در سوره بقره، آیه 201 آمده است

89) رساله توضیح المسائل / مساله 942

90) رساله توضیح المسائل / مساله 1109
91) رساله توضیح المسائل/ مساله 1110
92) رساله توضیح المسائل / مساله 1111

93) رساله توضیح المسائل / مساله 1112

94) تحریر الوسیله / جلد 1 / صفحه 180 / مساله 1

95) رساله توضیح المسائل / مساله 1236

96) رساله توضیح المسائل / مساله 1250

97) سوره عنکبوت / آیه 20

98) استفتائات / جلد 1 / صفحه 194 / سوال 238

99) رساله توضیح المسائل / نماز سفر / شرط پنجم

100) رساله توضیح المسائل شرط هشتم

101) استفتائات / جلد 1 / صفحه 266 / سوال 432

102) رساله توضیح المسائل / صفحه 267 ./ سوال 434

103) استفتائات جلد 1 / صفحه 265 / سوال 43

104) استفتائات / جلد 1 / صفحه 264 / سوال 428

105) استفتائات / صفحه 266 / سوال 432

106) استفتائات / صفحه 265 / سوال 431

107) توضیح المسائل / نماز مسافر / شرط هفتم

108) توضیح المسائل /مساله 1307

109) اجوبه الاستفتائات / جلد 1 / سوال 654 و 669
110) استفتائات / جلد 1 / صفحه 230 / توضیح المسائل / مساله 1330 و 1336 و 1338

111) رساله توضیح المسائل / مساله 1355

112) رساله توضیح المسائل / مساله 1346

113) سوره اعراف / آیه 29

114) صحیفه نور / جلد 12 / صفحه 148 و 149

115) العروه الوثقی / صفحه 776 و 777
116) رساله توضیح المسائل / مساله 1416

117) رساله توضیح المسائل / مساله 1438

118) رساله توضیح المسائل / مساله 1453

119) اجوبه الاستفتائات / جلد 1 / سوال 606

120) رساله توضیح المسائل / مساله 1467

121) رساله توضیح المسائل / مساله 1461

122) رساله توضیح المسائل / مساله 1427 و 1430

123) رساله توضیح المسائل / مساله 1427 و 1439 و 1440 و 1441 و 1442 و 1461؛ تحریر الوسیله / جلد یک / صفحه 271 و 272 / مساله 5 و 6 و 8

124) سوره جمعه / آیه 9
125) وسائل الشیعه / جلد 5 / صفحه 6

126) استفتائات / جلد 1 / صفحه 268 / سوال 440

127) تحریر الوسیله. جلد 1 / صفحه 231 و 134

128) تحریر الوسیله. / جلد 1 / صفحه 231. 235

129) بحار الانوار / جلد 94 / صفحه 130

130) بحارالانوار / جلد 94 / صفحه 130

131) سوره بقره / آیه 125

132) تحریر الوسیله / جلد 1 / صفحه 304 و 305

133) کنز العمال / جلد 8 / حدیث 24012
134) سوره بقره / آیه 183

135) برگرفته از دعای چهل و پنجم صحیفه سجادیه / صفحه 303 و 304

136) غرر الحکم / جلد 1 / صفحه 19 / حدیث 43

137) رساله توضیح المسائل / مساله 1572
138) العروه الوثقی / جلد 2 / صفحه 105

139) رساله توضیح المسائل / مساله 1736 و 1741

140) استفتائات / جلد 1 / احکام روزه / سوال 36 و 41 و 44 76؛ العروه الوثقی / جلد 2 / صفحه 148 / مساله 3؛ رساله توضیح المسائل / مساله 1688

141) استفتائات / جلد 1 / صفحه 315 / سوال 36؛ رساله توضیح المسائل / مساله 1685 و 1660

142) رساله توضیح المسائل / مساله 1705 و 1728 و 1729

143) رساله توضیح المسائل / مساله 1725 و 1726

144) رساله توضیح المسائل / مساله 1703

145) رساله توضیح المسائل / مساله 1727

146) سوره انفال آیه 41

147) برگرفته از ریاحین الشریعه / صفحه 16؛ منتهی الامال / صفحه 794 و 795

148) استفتائات / جلد 1 / صفحه 389 و 394 / سوال 135 و 143؛ تحریر الوسیله / جلد 1 / صفحه 357 / مساله 10

149) العروه الوثقی / جلد 2 / صفحه 394 / مساله 61؛ استفتائات / جلد 1 / سوال 34 و 89 و 90 و 106؛ توضیح المسائل / مساله 1775

150) استفتائات / جلد 1 / سوال 120 و 121 و 122 و 143؛ رساله توضیح المسائل / مساله 1834

151) عقاب الاعمال / صفحه 35

152) تحریر الوسیله / جلد 2 / صفحه 406 / مساله 6

153) کشف الغمه / جلد 2 / صفحه 110

154) رساله توضیح المسائل / مساله 2791 و 2792

155) تحریر الوسیله / جلد 1 / صفحه 414 / مساله 14

156) رساله توضیح المسائل / مساله 2805 و 2813 و 2818

157) سوره حج، آیه 40

158) نهج البلاغه / نامه شماره 31 / صفحه 405

159) نظام حقوق زن در اسلام (استاد شهید مطهری) / صفحه 234

160) نقل از کتاب پوشش زن در اسلام (محمد اشتهاردی) / صفحه 76

161) برگرفته از کتاب مساله حجاب (استاد شهید مطهری) (ص) 52 تا 57

162) نهج الفصاحه / حدیث 2006

163) برگرفته از مستدرک الوسائل / جلد 14 / حدیث 2 / صفحه 289

164) 1 - استفتائات (ستاد احیاء امر به معروف و نهی از منکر خوزستان) صفحه 5، احکام بانوان (محمد وحیدی) صفحه 124.
165) العروه الوثقی / جلد 1 / صفحه 390. 391؛ احکام خانواده (عبد الرحیم موگهی) صفحه 283 و 286

166) سوره نور، آیه 31

167) العروه الوثقی / جلد 1 / صفحه 391؛ احکام خانواده (عبدالرحیم موگهی) صفحه 304

168) رساله توضیح المسائل / مساله 845 و 846؛ استفتائات (ستاد امر به معروف و نهی از منکر خوزستان) صفحه 3و 4؛ احکام بانوان / صفحه 128 و 129 و 130

169) احکام خانواده (عبدالرحیم موگهی) / صفحه 285

170) احکام خانواده (عبدالرحیم موگهی) / صفحه 303

171) برگرفته از کتاب مساله حجاب (استاد شهید مطهری) / صفحه 158

172) وسائل الشیعه / جلد 11 / صفحه 1982

173) برگرفته از وسائل الشیعه / جلد 14 / حدیث 1 / صفحه 171 / مستدرک الوسائل / جلد 14 / صفحه 289

174) برگرفته از کتاب مساله حجاب (استاد شهید مرتضی مطهری) / صفحه 217 و 218
175) مرآت النساء / صفحه 140
176) پوشش کامل
177) نقل از احکام بانوان (محمد بانوان) / صفحه 151
178) رساله توضیح المسائل / مساله 2445

179) سوره احزاب / آیه 32

180) سوره نور / آیه 31

181) محرم بودن شوهر مادر شرایطی دارد که در رساله توضیح المسائل آمده است.

182) تحریر الوسیله / جلد 2 / صفحه 263 و 264 و 277و 280

183) بحار الانوار / جلد 73 / صقحه 158

184) کنز العمال / جلد 3 / صفحه 779

185) وسائل الشیعه / جلد 14، حدیث 4 / صفحه 3

186) برگرفته از بحار الانوار / جلد 43 / حدیث 4 / صفحه 93

187) وسائل الشیعه / جلد 14 / حدیث 2 / صفحه 51

188) برگرفته از وسائل الشیعه / جلد 14 / حدیث 2 / صفحه 51

189) برگرفته از نظام حقوق زن در اسلام (استاد شهید مطهری) / صفحه 47 و 49

190) رساله توضیح المسائل / مساله 2376

191) برگرفته از نظام حقوق زن در اسلام (استاد شهید مطهری) / (ص) 244
192) دعائم الاسلام / جلد 2 / صفحه 197
193) مستدرک الوسائل / جلد 15 / صفحه 66

194) برگرفته از کتاب بحار الانوار / چلد 43 / صفحه 115

195) ویژه نامه فرهنگ اسلام (بهار 1378) صفحه 3

196) احکام هنری / صفحه 6 / سوال 39

197) احکام هنری / صفحه 6 / سوال 46

198) احکام هنری / صفحه 10 / سوال 75

199) غرر الحکم / جلد 4 / صفحه 356

200) برگرفته از بحار الانوار / جلد 43 / حدیث 24 / صفحه 117

201) بحار الانوار / جلد 43 / حدیث 20 / صفحه 191

202) برگرفته از آیین همسر داری (ابراهیم امینی) / صفحه 64 و 65

203) بحار الانوار / جلد 100 / صفحه 235

204) بحارالانوار / جلد 100 / حدیث 28 / صفحه 247

205) بحار الانوار / جلد 100 / حدیث 49 / صفحه 251

206) برگرفته از آیین همسر داری (ابراهیم امینی) صفحه 180 تا 184

207) فروغ کافی / جلد 5 / حدیث 6 / صفحه 507

208) مستدرک الوسائل / جلد 14 / حدیث 2 / صفحه 244

209) مستدرک الوسائل / جلد 14 / حدیث 2 / صفحه 242

210) وسائل الشیعه / جلد 14 / حدیث 2 / صفحه 172

211) مستدرک الوسائل / جلد 14 / حدیث 2. صفحه 244

212) بحارالانوار / جلد 100 / حدیث 27 و صفحه 247

213) مکارم الاخلاق / صفحه 202