فهرست کتاب


راه سبز (احکام ویژه دختران دوره دبیرستان)

ستاد اقامه نماز

3.فرمانبری

تردیدی نیست که باید بین اعضای یک خانواده تفاهم کامل و تعاون و همکاری وجود داشته باشد لیکن مسوولیت اداره منزل باید بر عهده یک نفر باشد وگرنه اوضاع منظم و رضایت بخشی نخواهد بود، خداوند حکیم و سنجیده مسوولیت این کار بزرگ را بر دوش شوهر نهاده است.
پیامبر فرمود:
زن خوب، به حرف شوهرش گوش می دهد و مطابق دستوراتش عمل می کند.
همچنین فرمود:
بدترین زنها، زن لجباز و یک دنده است.(203)
فرمانبری زن از شوهر باعث گرمی و صفای کانون خانواده است.

شغل بانوان

روحیه نازک و لطیف زن برای خانه داری، همسرداری، و تربیت فرزند متناسب است. او با این کارها هم به غریزه خدادادی خود پاسخ مثبت می دهد و هم شالوده سرای آخرت خویش را می ریزد.
بانوان خوش سلیقه و فداکار می توانند خانه را به صورت بهشت برین و مهد پرورش کودکان خوب و استراحتگاه شوهران مجاهد و پرتلاش خویش درآورند.
رسول خدا فرمود: جهاد زن، خوب شوهرداری است.(204)
ام سلمه از رسول خدا پرسید: کار کردن زن در خانه چه مقدار فضیلت دارد؟
فرمود: هر زنی که به منظور اصلاح امور خانه چیزی را از جایی بردارد و در جای دیگر بگذارد خدا او را مورد مرحمت خواهد و هر کس که مورد مرحمت خدا واقع شد به عذاب الهی گفتار نخواهد شد.
ام سلمه عرض کرد: ای رسول خدا پدر و مادرم به قربانت برای زنان ثواب های بیشتری بفرمایید:
فرمود: هنگامی که زن آبستن می شود خدا به او اجر کسی را می دهد که با جان و مالش در راه خدا جهاد می کند، هنگامی که بچه اش را بر زمین نهاد به او خطاب می رسد: گناهانت آمرزیده شد، اعمالت را از سر بگیر و هنگامی که بچه اش را شیر می دهد در برابر هر مرتبه شیر دادن ثواب آزاد کردن یک بنده در نامه عملش نوشته می شود.(205)
بنابراین شغل اصلی و اساسی زن، خانه داری، همسرداری و تربیت فرزند است. خانم خانه داری که به خوبی از عهده این مهم برآید در فرهنگ اسلام بانوی مترقی، با فرهنگ و سرفراز و با شخصیت است. جامعه سالم از افراد سالم و با فرهنگ شکل می گیرد و افراد سالم در خانه توسط بانوان پرورش می یابند.
بنابراین یک زن خانه دار در تمام جامعه نقش فعال دارد اگر چه حضور فیزیکی نداشته باشد.

معیارهای انتخاب شغل

اسلام با این که شغل اساسی زن را خانه داری، همسرداری، و تربیت فرزند می داند ولی هیچگاه از حضور سالم او در جامعه و در دست گرفتن مشاغل گوناگون جلوگیری نکرده است.
اسلام می خواهد زن عنصری فعال، پرتحرک و نقش آفرین و در عین حال عفیف، پاک و پیراسته باشد بنابراین محیط کار زن باید به گونه ای باشد که یا با مردان معاشرت نداشته باشد و یا ناگزیر از معاشرت است روابط، بسیار سالم و عفیفانه باشد.
از این رو برای انتخاب شغل معیارهای زیر را مد نظر قرار دهیم:
1. بدون اجازه شوهر شغل نگیریم که آرامش و صفای زندگی را به هم می زند، این حق شوهر است که اجازه بدهد یا ندهد.
2. شغلی را انتخاب می کنیم که از نظر احکام اسلامی، حلال، مباح و پاکیزه باشد.
3. شغل انتخابی ما با طبع لطیف و مهربان ما تناسب داشته باشد.
4. شغل مورد نظر ما نیازی به اختلاط و معاشرت با مردان بیگانه نداشته باشد و یا کمتر داشته باشد.
و چون برای شغل خود بیرون رفتیم نکته های زیر را رعایت کنیم:
1. ساده، بی آرایش، سنگین و متین از منزل خارج و در محل کار تا حد امکان از معاشرت با مردان بیگانه بپرهیزیم. لباس های زیبا، و آرایش و زر و زیور را در خانه برای همسرمان بگذاریم.
2. از کار خانه داری، شوهرداری و بچه داری نیز غفلت نکنیم. به این امر توجه داشته باشیم که مرد می خواهد کانون خانوادگی برای او آسایش و رفع خستگی و فراموشخانه گرفتاریهای بیرون باشد، این نیاز و احساس شوهر را نادیده نگیریم.(206)